Konkrétní lokality k průjezdu kropicích vozů vybírá příslušná radnice ve spolupráci s oblastním pracovištěm TSK. V případě, že by sprchlo nebo by se výrazněji změnilo počasí, kropení okamžitě skončí. Kdy se s ním má začít, není jednoznačně stanoveno – interní zásady TSK nicméně stanovují, že kropení-mlžení se objednává, pokud teploty minimálně tři dny po sobě přesahují 25 stupňů Celsia – nebo pokud o to požádají hygienici v souvislosti se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu a vysokou prašností.