Pavel Wonka zemřel v 35 letech v dubnu 1988 za dosud nevyjasněných okolností v královéhradecké věznici. V komunistickém vězení skončil za své názory a činnost celkem třikrát. Odsouzen byl za smyšlené činy, trestu ale čelil mimo jiné za snahu kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát. Po roce 1989 byl plně rehabilitován.

Ve vězení byl týrán 

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Jeho pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí a štábu německé televize. Za smrt Pavla Wonky nebyl nikdo potrestán.
Perzekuci a šikaně komunistických úřadů a policie čelil i Jiří Wonka. Byl opakovaně propuštěn ze zaměstnání a také vězněn za pobuřování, když sepsal zesměšňující socialistický závazek práce. Ve vězení byl stejně jako jeho bratr týrán. S bratrem opakovaně upozorňovali na porušování lidských práv v komunistickém Československu, mimo jiné drželi protestní hladovku na Pražském hradě.

Další ocenění 

Osvědčení pro účastníky protikomunistického odboje, pamětní dekrety a odznaky dnes ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) předá celkem 34 lidem, z toho sedmi in memoriam. Dostane ho i Milan Sokolíček za distribuci materiálů Charty 77 a samizdatového časopisu Vokno, Jelena Mašínová za šíření tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a podíl na organizaci protirežimních shromáždění a Julius Tomin za účast na protikomunistických protestech.
In memoriam bude osvědčení uděleno i Růženě Frajtové za shromažďování podpisů pod petici na podporu svobodného vyznání a za zprostředkovávání kontaktů mezi VONS a katolickým opozičním aktivistou Augustinem Navrátilem.

Ocenění uděluje ministerstvo obrany 

Posmrtně bude oceněn také Jan Kubeš za spolupráci s lidmi zapojenými do protirežimní činnosti a za postoje bránící kolektivizaci zemědělství a Stanislav Přibyl, který založil a vedl odbojovou skupinu s cílem šířit protirežimní letáky a shromažďovat zbraně.
Osvědčení o účasti v protikomunistickém odboji uděluje ministerstvo obrany na základě zákona o odboji a odporu proti komunismu. Podklady čerpá především z archivu bezpečnostních složek a dokumenty doplňuje o výpovědi svědků. První osvědčení byla udělena v dubnu 2012. Žádostí o přiznání účasti ve třetím odboji eviduje ministerstvo obrany zhruba 5000, osvědčení vydalo víc než 1400 lidem.


Uznaní účastníci protikomunistického odboje obdrží pamětní odznak a peněžité ocenění 100.000 korun, pozůstalí manželé po nich poloviční částku. V případě, že mají odbojáři důchod nižší než průměrný, je jim na průměrný dorovnán.