Kritici projektu jsou i mezi lidmi, kteří na vltavské hladině vydělávají na živobytí. „Václav Havel vysedával v hospodě, nikoli na lavičce. Do toho plánu se podle mě zaobalí snaha o další zpeněžení kusu nábřeží, kde ještě existuje nějaký genius loci,“ svěřil se dlouholetý převozník Petr Žaba.
Štěpán Rusňák, který lavičku prosazuje, ji přirovnává k unikátnímu uměleckému dílu, jehož přípravou prý strávil déle než dva roky.

Za inspirací vyrazil i do zahraničí. „Objeli jsme patnáct evropských měst ze seznamu UNESCO, abychom viděli, jak přistupují k veřejnému prostoru podél řek. A sehnali jsme stanoviska všech potenciálně zainteresovaných úřadů,“ řekl Pražskému deníku Rusňák a odmítl obvinění konkurence z toho, že chce lukrativní místo pod hotelem Four Seasons zpeněžit. Ta se obává, aby navrhované molo nebylo později využito i jako lodní přístaviště pro výletní plavby nebo kotvící restaurace.

„To jsou nesmysly, které jdou přesně proti symbolice celého projektu. Václav Havel měl rád Vltavu i dialog a přemítání u vody. Projekt je koncipován čistě nekomerčně a molo jako přístaviště navržené maximálně pro pramice, šlapadla nebo menší elektrolodě,“ vysvětlil Rusňák.

Konkurenční boj

Ředitel společnosti Pražské Benátky Zdeněk Bergman ale považuje Rusňákův záměr za zneužití Havlova odkazu s cílem vybudovat pod záminkou umělecké instalace nové přístaviště u nejkrásnější pražské nábřežní zdi. „Kromě estetických dopadů to může přinést další zhuštění už tak velkého provozu lodí u Karlova mostu,“ varoval Bergman. 

Jeho firma sama opakovaně neúspěšně žádala město o pronájem dotyčného místa, které je v bezprostředním sousedství přístaviště Pražských Benátek, využívaného také rybáři. „Jde o lokalitu, kterou nepoužíváme k přístupu turistů k vodě. A nikdy jsme na tom nechtěli nic měnit. O pronájem jsme žádali kvůli slavnostem Navalis, během nichž přistavujeme další mola, a chtěli jsme mít jistotu, že to bude možné i nadále,“ uvedl k vlastním motivům Bergman.

Projekt, který počítá s instalací dvou sedaček a stolku s prorůstající lípou na pontonu, před rokem nedoporučil Národní památkový ústav (NPÚ). „Narušilo by se panorama nábřežní zdi,“ konstatuje vyjádření NPÚ. Letos v únoru naproti tomu vydal souhlasné stanovisko odbor památkové péče magistrátu, který má v rozhodování o povolení mola zásadní slovo. Úřad přijal Rusňákovy argumenty. 

Ne obřím lodím

Radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) považuje projekt za architektonicky povedený. „Problém ovšem spočívá v tom, že jakmile by molo skutečně vzniklo, my jako město již nebudeme mít vliv na to, jestli se z něj v budoucnu nestane kotviště. O lodním provozu rozhoduje Povodí Vltavy,“ sdělila Třeštíková. Praha jako vlastník pozemku nábřeží podle radní s projektem nesouhlasí, protože se obává dalšího zahušťování lodní dopravy v centru.

Podle šéfa Povodí Vltavy Petra Kubaly je nicméně umístění velkého plavidla v dané lokalitě vyloučené. „Případné umístění samotného pontonu není v rozporu s požadavky na ochranu před povodněmi, ani požadavky na zajištění plavební dráhy. Žadatele jsme ale zároveň upozornili, že pro jednání o instalaci plovoucího zařízení v přístavišti vymezeném pro Povodí Vltavy musí doložit k vyjádření konkrétní technické parametry zařízení ve chvíli, kdy obdrží kladné stanovisko od odboru památkové péče,“ napsal Pražskému deníku Kubala, který považuje mediální třenice kolem projektu za nešťastné.

„Mediální diskuze o případném umístění lavičky Václava Havla na plovoucí zařízení v lokalitě Alšova nábřeží je z mého hlediska smutná, nedůstojná a plná různých zavádějících, mnohdy i nepravdivých informací,“ upozornil dále Kubala, podle kterého Povodí Vltavy rozhodně neschvalovalo nějaké nové přístaviště, jak vyplývalo z některých prohlášení. „V uvedené lokalitě totiž je už povoleno provozování přístaviště pro státní podnik Povodí Vltavy rozhodnutím Státní plavební správy,“ vysvětlil Kubala s dovětkem, že považuje za zcela nevhodné, „aby byl do dlouholetých osobních sporů mezi dvěma konkrétními osobami podnikajícími v lodní dopravě v Praze jimi zatahován náš podnik, případně i jiné instituce“.