Mimořádná dopravní opatření jsou letos podobná těm, která platila před pandemií koronaviru. Na Václavském náměstí platí zákaz parkování od pátečního poledne až do 10. hodiny následujícího dne. Omezení se týkají i přilehlých ulic. Od pátečních 16. do sobotních 10. hodin je zakázán vjezd všech vozidel v obou směrech do ulic Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Ve Smečkách a v části ulice Wilsonova. Hlavní město v tomto směru apeluje na řidiče, aby v nočních a ranních hodinách nevjížděli do okolí Václavského náměstí a úklid ulic se tak mohl uskutečnit v co nejkratším čase.

Na Malé Straně v ulicích Josefská a Mostecká platí zákaz vjezdu od 21. do 2. hodiny a na druhém břehu v ulici Křižovnická a v části Smetanova nábřeží pouze od 23:30 do 1:30. Čtyři hodiny před půlnocí a tři hodiny po ní se pro všechna vozidla zavírají také ulice Jáchymova a Pařížská.

Na Václavském i Staroměstském náměstí budou během novoročních oslav veřejnosti k dispozici sanitní vozy pražské záchranky navíc oproti běžnému provozu. Na prvním ze zmíněných náměstí bude i speciální zdravotnický stan.

Posily do ulic vysílá během oslav státní i městská policie. Na Vltavě budou zajišťovat bezpečnost čluny bezpečnostních složek a na obou březích řeky jsou připravena místa pro poskytnutí první pomoci. „Stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní a cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální a krajské pořádkové jednotky budou v ulicích Prahy dohlížet na bezpečnost, dodržování veřejného pořádku a samozřejmě i na dodržování současně platných nařízení vlády,“ uvedlo na webu krajské ředitelství Policie ČR s dodatkem, který nabádá k opatrnosti při nakládání se zábavní pyrotechnikou. „Jen několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí! Při používání pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinily! Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Používejte prosím pyrotechniku s rozumem a se vší opatrností,“ vyzývá policejní web.

Dopravní podnik hl. m. Prahy prodlouží provoz metra na přelomu roku přibližně až do 2:00 hodin ráno. Provoz tramvajových denních linek bude ukončen zhruba ve 22:00 hodin, poté bude zahájen provoz nočních linek, jejichž interval bude přibližně do 3:30 hodin 15 minut, poté, až do 7:00 hodin, bude rozestup mezi spoji 20 minut. Provoz autobusových denních linek bude ukončen také kolem 22:00 hodin a poté bude následovat noční provoz. Veškeré detaily k provozu MHD jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku dpp.cz.