Choreografii na ni připravil Jan Kodet, baletní mistr a choreograf Národního divadla, který na ní pracoval společně se sólistou baletu ND Mathiasem Deneux.

Choreografii zvládne zatančit kdokoliv

Přestože tvůrci choreografie jsou české baletní špičky, nikdo se podle organizátorů nemusí obávat, pokud neovládá baletní figury, choreografie je připravena tak, aby ji zvládl zatančit kdokoliv.
Mezinárodní den tance připomíná od roku 1982 den narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727 až 1810). Letos uplyne od jeho narození 290 let.

Den má poukázat na univerzálnost tance, který díky společnému jazyku dokáže překlenout politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi. Francouz Noverre byl tanečník, baletní mistr, pedagog i teoretik tance, považuje se za nejvýznamnějšího baletního reformátora období klasicismu. Svými názory ovlivnil i umělce 20. století.

Koordinátorem oslav v ČR je Vize tance, národní iniciativa pro rozvoj současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění.