Ve svém centru na Černém Mostě provozují tři sociální služby cílené na děti, mladé lidi a rodiny. „Naší hlavní náplní jsou dva nízkoprahové kluby a terénní program. Pracujeme s lidmi do šestadvaceti let," uvádí ředitelka.

Pátým rokem také v tamní lokalitě provozují soukromou mateřskou školu, rodinné centrum a jesličky pro děti od jednoho roku. „Děláme také různé komunitní aktivity, nejznámější je festival s hudbou a sportem Strawberry Field, který bude 17. června," vyjmenovává Markéta Kalinová. To, že se veškeré jejich činnosti týkaly jedné lokality, není náhodou. „Chtěli jsme být pouze lokální organizace působící na tamním velkém sídlišti."

Spolupráce s Prahou 2

Vše se změnilo, když přišla před dvěma lety nabídka na spolupráci z Prahy 2. „Otevřeli jsme zde novou pobočku, a to školku pro dvanáct dětí v Bruselské ulici na Vinohradech. Rozhodli jsme se do toho jít, abychom ukázali, že se umíme prosadit i jinde," tvrdí ředitelka.

Místa ve školce se podařilo rychle zaplnit a nyní mají naopak mnoho rodičů, kteří čekají, až se nějaké místo uvolní. Za takovým úspěchem Jahody stojí podle ředitelky především to, že dokáží ve školkách díky malému kolektivu zachovat příjemnou atmosféru. „Také fungujeme i přes letní prázdniny, kdy je většina státních školek zavřená."

Družina s doprovodem a příměstský tábor

V září loňského roku pak vznikla další pobočka, tentokrát klub, poblíž Nuselských schodů. Klub nese název Jahoda a je hrazen Evropskou unií, konkrétně Operačním programem Zaměstnanost. „Cílem projektu je kromě provozu volnočasového klubu pro děti na Praze 2 i zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi na prvním stupni."

Zaměstnaným a vytíženým rodičům proto klub nabízí nadstandardní odpolední družinu. Funguje totiž od dvanácti až do půl sedmé večer. „Všem dětem, které chodí na základní školu v Praze 2, nabízíme zdarma doprovody ze a do školy, k nám do družiny nebo na kroužky. Starají se o ně dvě pečovatelky a tři doprovázející," konstatuje Markéta Kalinová.

Projektem podporují zaměstnanost 

„Forma této služby se nám líbila, proto jsme to zkusili. Znám to totiž z vlastní zkušenosti. Chtěla jsem pracovat a do toho jsem měla zájem, aby děti navštěvovaly kroužky," doplňuje ředitelka neziskové organizace Jahoda.

Jelikož podle ní díky tomu mohou rodiče v klidu zvládat své pracovní povinnosti, je jejich ohlas na tuto službu velmi kladný. „Podmínkou pro přijetí je pouze doklad o tom, že jsou rodiče zaměstnaní, podnikají nebo jsou evidovaní na úřadě práce či absolvují rekvalifikační kurz. Celým projektem podporujeme zaměstnanost."

Novinkou Jahody pro letošní rok jsou dva termíny příměstského tábora pro děti prvního stupně základních škol druhé městské části. „Jeden je v červenci a druhý v srpnu. Tam ale ještě volná místa máme. Navíc jsou také zdarma," upozorňuje.

Nové nabídky 

Fakt, že se lidem činnost Jahody líbí, potvrzuje i skutečnost, že neziskové organizaci přicházejí nabídky na další rozvoj samy. „Je to velmi sympatické, že někdo takto oceňuje naši práci." Na příští rok tak mají v organizaci naplánované další zajímavé projekty. „Jeden se týká nové školky v lokalitě Praha-Písnice. Dále bychom také rádi rozšiřovali komunitní aktivity, které podle nás v Praze 2 chybí," uzavírá ředitelka neziskové organizace Jahoda Markéta Kalinová.

Letní táboryJahoda letos nově nabízí příměstské tábory ve dvou termínech. Každý z nich je jinak tematicky zaměřený. První, od 17. do 21. 7., má téma Putování dávnou minulostí a děti se tam dozví například to, jak se žilo v době kamenné. Druhý termín je od 7. do 11. 8. a nese název Příběh hraček. Tam si děti pro změnu zkusí vyrobit vlastní hračky.