Stavba bude rozdělena na části, přičemž magistrát slibuje, že nikdy nebude zavřena více než polovina mostu. Lidem prý navíc vždy zůstanou k průchodu nejméně čtyři metry šířky mostu. Zábrany budou v horní části průhledné, takže bude možné postup prací sledovat. První etapa rekonstrukce zahrnuje obnovu kanalizace, pak přijde na řadu rekonstrukce dlážděného povrchu a jeho podkladní vrsty. První etapa prací má skončit v roce 2010, poté se začne obnovovat kamenný plášť mostu. To by mohlo trvat přibližně deset.