Nejkomplexnější rekonstrukce Starého královského paláce na Pražském hradě za posledních 80 let včetně Vladislavského sálu, Nových zemských desek, Jezdeckého schodiště a celého Ludvíkova křídla byla včera po třech letech prací završena předvedením paláce prezidentu republiky.

Zatěžkávací zkouškou nově zrekonstruovaných prostor bude blížící se návštěva papeže Benedikta XVI.

„Za uplynulé tři roky byly opraveny nejen střechy a fasády, ale i celý interiér, kde nejvýznamnějším zásahem bylo restaurování a konzervace historické podlahy ve Vladislavském sále. V letech 2007 až 2009 proběhlo i rozsáhlé restaurování početného vybavení paláce, mimo jiné dvaceti dveří, jedenácti skříní, pěti truhel, šestnácti stolů a stolků, patnácti židlí, jedněch kachlových kamen, šesti lustrů a patnácti obrazů Habsburků,“ vypočítává ředitelka Odboru památkové péče Správy Pražského hradu Ivana Kyzourová.

Po kobercích

„Abychom ochránili historickou prkennou podlahu Vladislavského sálu, instalovali jsme na ni ve spolupráci s architektem koridory vymezené zátěžovými koberci. Koberce kryjí i dlažby v přilehlých částech paláce. Naším cílem je prodloužit životnost nejen právě dokončeného restaurování, ale především památky samotné, která, vzhledem ke svému stáří, bude vyžadovat stále větší ohledy. Do jednotlivých prostor byly nainstalovány nové textové panely, které návštěvníkům poskytnou základní informaci o paláci a usnadní jim orientaci v něm. Palác tak čeká na nové návštěvníky v lepší kondici než kdykoli předtím,“ pokračuje Petr Měchura z Odboru památkové péče Správy Pražského hradu.

Ne jen pro nás pracující

„Jsem rád, že se tato komplikovaná a nákladná akce zdařila a rozšíří se prostory přístupné návštěvníkům. Není přeci žádný důvod pro to, aby byl Pražský hrad uzavřen jen pro těch pár z nás, co zde pracujeme,“ uvedl při prohlídce nově zrekonstruovaných prostor prezident Václav Klaus.

„Přistupujeme k Pražskému hradu pokorně, nemáme zájem využívat nějaké modernistické prvky,“ dodal Klaus.

Práce na celém hradě

Restaurování Starého královského paláce bylo dlouhodobou, ale nikoli osamocenou akcí. Vedle ní probíhala řada dalších oprav a restaurátorských zásahů.

„Výběrově lze uvést například práce v katedrále sv. Víta, v bazilice sv. Jiří, v representačních prostorách Nového královského paláce nebo na Královském letohrádku. Připomenout také lze dokončení velké rekonstrukce Ústavu šlechtičen, Jízdárny, Archivu Pražského hradu, Plečnikovy lávky nebo Hartigovského pavilonu,“ říká David Šebek z Kanceláře prezidenta republiky.

Rekonstrukce Starého královského paláce stála 67 miliónů korun a byla hrazena z rozpočtu Správy Pražského hradu.