Při opravách významné pražské památky byla zásadně dotčena její nenahraditelná estetickáa výtvarná hodnota, to tvrdí zpráva památková inspekce ministerstva kultury.

Inspekce se na prováděné práce na Karlově mostě zaměřila již v polovině července.

Výsledky kontroly poslala zástupcům pražského magistrátu v pátek 31. července. Město jako majitel opravované památky má teď pět dní na vznesení námitek vůči závěrům inspekce.

Příliš mnoho vyřazených kamenů

Hlavní problém vidí odborníci v opravě zábradlí. Výběr kamenů k vyřazení byl prováděn bez koncepce, nedodržoval podmínky stanovené památkovou péčí, stojí ve zprávě. Počet vyřazených kamen také výrazně překročil množství, které určil diagnostický průzkum Přírodovědecké fakulty.

Následné řemeslné práce byly podle závěrů inspekce zhotovovány na nevyhovující úrovni. Kameny byly do zábradlí osazovány mnohdy křivě a až na místě dosekávány, aby se skrylo špatné osazení.„Provedené úpravy svým vzhledem evokují dojem levného a nepříliš povedeného obkladu, respektive kašírování," uvádí zpráva.

Provedenými zásahy byla stavba ochuzena o mimořádně působivou tvarovou i barevnou pestrost, která odrážela historický vývoj mostu. Tak zní shrnutí výtek odborníků.

Památkáři zprávu zpochybňují

Deníku se podařilo získat vyjádření zástupců magistrátu, kteří zásadně odmítají zmíněná pochybení. Podle Ondřeje Ševců z Národního památkovéhoústavu je ve zprávě inspekce ministerstva kultury řada nepřesností a o její podoběrozhodovali lidé od stolu.