První část oprav silnice a chodníků z kamenné dlažby by měla skončit v polovině prosince. Další bude pokračovat v březnu a dubnu příštího roku poté, až skončí práce na kanalizaci a vodovodu. Investice za zhruba 16 milionů korun by měla být dokončena v červenci 2017.

Alej bude obnovována postupně

Městská část Praha 2 původně kvůli plánu vykácet v ulici alej akátů odmítla vydat stavební povolení na opravy. Nové stanovisko vydala až poté, co TSK žádost o kácení v souvislosti s rekonstrukcí stáhla. Dala tak za pravdu více než 1700 lidí, kteří podepsali petici za záchranu stromů.

Podle předchozích průzkumů byla polovina stromů nekvalitních a bylo navrženo vysadit 78 nových. Obyvatelé Belgické ulice ale žádali, aby bylo stromořadí obnovováno postupně během deseti až 20 let a zůstal zachován původní druh stromu, akát bílý. Právě s jeho vysazením do prázdných míst podle Liškové TSK počítá.

Akát bílý je invazní druh

Jeho případná výsadba ale může být rozporu s nařízením o regulaci invazních druhů, které schválil Evropský parlament. Na českém seznamu invazních druhů vypracovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny se akát vyskytuje, doporučené je omezení výsadby, mimo ochranářsky cenné lokality je ale možné ho pěstovat. Druh pochází ze Severní Ameriky, do Česka se dostal v 17. století z Francie.

Čtěte také:  Plánované úpravy Vinohradské ulice vyjdou na 548 až 610 milionů