Odborníci z Českého vysokého učení technického nemocnici doporučili, aby bylo vyměněno celé potrubí, protože nynější systém nepovažují za bezpečný. "Znalecký posudek nám dal jasnou a nekompromisní zprávu - teplovod se musí opravit v celé délce trasy. Nejprve jsme vypsali výběrové řízení na vypracování projektu, protože projektová dokumentace a rozpočtové položky byly pro náš institut zcela zásadní," uvedl ředitel IKEM Aleš Herman.

Do výběrového řízení se příhlásily tři firmy

V době letních prázdnin IKEM vypsal výběrové řízení na stavební práce, do kterého se přihlásily tři firmy. Institut vybral akciovou společnost SES Bohemia Engineering. Technický tým společně se stavební firmou nalezly takové řešení rekonstrukce, které nenaruší běžný chod IKEM a neohrozí pacienty, dodal ředitel. Na havarijním potrubí vznikne během oprav provizorní přemostění a teplo bude do IKEM dodáváno oklikou.

Nemocnice koncem letošního ledna připravovala evakuaci pacientů poté, co se v potrubí, které do nemocnice přivádí teplo, objevila trhlina. Asi 100 pacientů mělo být rozvezeno do tří pražských nemocnic. Zhruba třicítka nemocných, která ležela na oddělení ARO či jednotce intenzivní péče, měla v IKEM zůstat.