„Ze sčítání intenzit automobilové dopravy na komunikacích v okolí rekonstruovaného Barrandovského mostu byl ve většině případů zaznamenán pokles počtů projíždějících automobilů,“ uvádí zpráva. Zatímco provoz ve směru z levého břehu na pravý klesl o 17 procent, opačně jen o 6 procent. Souvisí to i s tím, že práce probíhaly v úseku od Strakonické k Jižní spojce.

Omezení na mostě ovlivnilo i provoz na jiných komunikacích. Největší pokles intenzit byl zaznamenán ve Strakonické ulici v úseku Mezichuchelská – Barrandovský most, kde došlo ke snížení intenzit přibližně o 33 procent. „Tento pokles lze zdůvodnit uzavírkou rampy ze Strakonické na Barrandovský most, kdy byli řidiči nuceni volit objízdnou trasu,“ uvádí TSK.

Méně nehod

Naopak větší nárůst intenzity automobilové dopravy byl zaznamenán na Nuselském mostě v úseku od 5. května k Legerově, tedy ve směru do centra metropole. Počty projíždějících vozidel v této lokalitě narostly o 18 procent.

„Tento stav lze přisuzovat skutečnosti, že je tato komunikace vnímána jako alternativa k vyznačeným objízdným trasám, která je řidiči volena při jejich cestách do centra hlavního města Prahy,“ uvádí se v dokumentu.

Na Modřanské mezi Branickou a Podolským nábřežím pak ubylo 22 procent aut, když jich denně projelo 11.900. Významně ubyla auta také na mostu Závodu míru.

Menší provoz přinesl i méně nehod, za celou dobu opravy jen dvě. Loni to byly čtyři. Nejčastější příčinou nehody bylo na sledovaných úsecích od června do srpna 2022 nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Cestovní doba byla během září průměrně 41 minut na celé objízdné trase, což je v porovnání s dobou před rekonstrukcí přibližně o 17 minut více. „Tento nárůst byl způsoben zejména výrazným zhoršením dopravy na úseku dálnice D1 ve směru do centra,“ píše se v dokumentu.