Kdy práce přesně začnou, bude záležet na termínu podepsání smlouvy mezi Prahou a firmou. Lesy hlavního města dno Slatiny odbahní a současně přesunou koryto Hostavického potoka, který nádrží protéká. Jedná se o revitalizaci toku vyhloubením nového koryta východně mimo prostor stávajícího. To bude po prokopnutí zasypáno.

Opravy se dočká louka u Slatiny. V její východní části bude postaven zemní val pro ptačí pozorovatelnu, v severní pak cyklostezka. V jižní části budou vytvořeny tři tůně a dva zálivy pro ptactvo. Nakonec firma vykácí náletové dřeviny, ošetří stromy a vysází nové.

Praha původně plánovala za rekonstrukci utratit maximálně 5,9 milionu korun, výsledná cena je nakonec 4,042 milionu včetně DPH. Kdy práce přesně začnou, není jasné, záleží na tom, kdy Praha a Lesy hlavního města podepíší smlouvu. Následně by měla být revitalizace hotova do 120 dnů.