Schema provozu Staroměstská - Národní divadlo.Zdroj: DPPObjízdné trasy pro automobilovou dopravu jsou vedeny následovně - směr Křižovnická: most Legií – Vítězná – Újezd – Karmelitská – Malostranské náměstí – Letenská – Mánesův most – náměstí Jana Palacha; směr Smetanovo nábřeží: Dvořákovo nábřeží – Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše – Klárov – Valdštejnská – Tomášská – Malostranské náměstí – Karmelitská – Újezd – most Legií.

Na dopravní opatření budou řidiči upozorněni na informačních tabulích na hlavních komunikacích v širším centru Prahy. "Doporučujeme věnovat informacím maximální pozornost a pokud možno celé oblasti se vyhnout," unformoval pražský magistrát.

Rozdělené tramvajové linky

Tramvajové linky změní své trasy takto: linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Hradčanská odkloněna do obratiště Špejchar, kde je ukončena.

Linka číslo 17 je rozdělena na dvě části: ve směru od Vozovny Kobylisy je ze zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Malostranská do zastávky Čechův most a zpět směr Vozovna Kobylisy;
ve směru od Levského je zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) – dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác.

Linka číslo 18 je rozdělena na dvě části:ve směru od Nádraží Podbaba je ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) vedena jednosměrným objezdem přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) a dále přes zastávku Malostranská zpět směr Nádraží Podbaba;
ve směru od Vozovny Pankrác je zkrácena do zastávky Národní divadlo (v ulici Národní) – dále pokračuje vlevo jako linka číslo 17 směr Sídliště Modřany.

Posílený provoz

Linka číslo 93 je v úseku Staroměstská (na náměstí Jana Palacha) – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Malostranské náměstí, Hellichova a Újezd. Posílen je provoz linek číslo 21 a 23.

V denním provozu je zavedena tramvajová linka číslo 27 v trase Levského – Nádraží Braník – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Národní třída – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Palackého náměstí – Nádraží Braník – Sídliště Modřany.