Po vleklých sporech Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) s italskou společností Grandi Stazioni, která měla dokončit opravu Fantovy budovy již před třemi roky, se rekonstrukce secesního objektu ujme společnost Avers.

Ta vyhrála zakázku na opravu historické budovy na pražském hlavní nádraží. Vítězství Aversu vyplývá z dokumentu zveřejněného v registru smluv. Závěrečná zpráva zadavatele zatím není zveřejněna a není tak jasné, zda se přihlásil i někdo jiný.

Správa železniční dopravní cesty za rekonstrukci zaplatí 184 milionů korun bez DPH, což je výrazně více, než SŽDC očekávala podle původního projektu. Odhadovaná cena byla 144 milionů korun.

Kavárna je v provozu

Společnost Avers je ve sdružení s Hochtiefem a Strabagem na opravu Negrelliho viaduktu. Avers se dlouhodobě specializuje na rekonstrukce historických budov.

Fantova budova je největší secesní památkou v České republice. Její oprava se týká střechy, střešní konstrukce, kamenických a klempířských prvků, obnovy vnějšího pláště, včetně výplní otvorů a nového hromosvodného vedení. Má dojít také k záchraně uměleckých sochařských a štukových děl, při zachování původních soudržných omítek. Zároveň dojde k odstranění nefunkčních novodobých prvků.

Oprava by měla skončit v létě 2021. Původně měla být budova dávno opravena. Rekonstrukční práce zkomplikoval rozkol mezi správou železnic a italskou firmou Grandi Stazioni. Ta stihla opravit pouze střední trakt, kam se jí podařilo sehnat nájemce kavárny. Prodlení pak firmu stálo třicetiletý nádražní byznys.

Fantova budova z počátku 20. století přestala sloužit jako hlavní výpravní budova koncem 70. let, kdy vznikla nová výpravní budova s průčelím do Vrchlického sadů. Po dokončení opravy vnějšího pláště by měla začít oprava interiéru. O budoucím využití rozhlehlé budovy, kde dosud sídlí například Drážní úřad, SŽDC dosud nemá jasno.