Přestože univerzální kartu Prahy má již více než čtvrt milionu lidí, je stále aktuální otázka, jak vlastně kartu získat a co s ní dělat po jejím vydání.

Vyřízení žádosti je jednoduché. Na vybraném kontaktním místě podáte Žádost o vydání karty, vezmete s sebou dvě průkazové fotografie a doklady pro ověření totožnosti (OP, cestovní pas, v případě cizinců doklad o povolení k pobytu). Formulář vyplníte ve dvou vyhotoveních (jeden z nich může být kopií), spolu se žádostí podepíšete také Souhlas s využitím osobních údajů a Podmínky pro vydávání a využívání karty. Všechny formuláře můžete stáhnout z webových stránek a vyplnit pohodlně doma. Seznam kontaktních míst i jejich provozní dobu naleznete také na www.opencard.praha.eu v sekci Chci kartu – formuláře ke stažení a kontakty.

Co mají lidé s opencard dělat, když už ji mají fyzicky u sebe?

Kartu je možné vyzvednout buď na vybraném kontaktním místě anebo si ji nechat zaslat poštou. Potom už záleží na tom, jaké služby chtějí lidé využívat. Například pro parkování postačí nabít na kartu parkovací kupony v paláci Adria, a jakmile jsou nahrané na kartě, v parkomatech označených logem opencard se jimi dá jednoduše zaplatit, tedy vložit kartu do parkomatu, navolit požadovaný čas stání a potvrdit. Ve všech pobočkách Městské knihovny v Praze karta slouží jako modernější verze čtenářského průkazu. Na kartu se zapisují výpůjčky, můžete si zajistit rezervace, připojit se k internetu i databázím. Městská knihovna připravuje také digitální vzdálený přístup, kdy stejné služby budete moci díky kartě využívat i z domova. Připravují se také kulturní akce, kam vás karta „vpustí” za zvýhodněnou cenu.

Jak a kde je možné opencard nabít kupóny MHD a k čemu je „dobrá” validace? Kde lze zakoupit elektronický kupón v hotovosti a kde kartou?

Podobné otázky řeší lidé na kontaktních místech velmi často. Valná většina lidí využívá nebo chce využívat opencard jako tramvajenku pro městskou i příměstskou dopravu. Kupony na Pražskou integrovanou dopravu (PID) je možné koupit a nabít na prodejních místech dopravního podniku, stačí pouze vybrat a zaplatit časový kupon, který používáte, a obsluha vám kupon prodá a na kartu nahraje, tím se opencard promění v plnohodnotnou tramvajenku.

Nevýhodu tato možnost má, že v exponovaných obdobích (přelomy měsíců, čtvrtletí a samozřejmě roku), kdy si lidé nakupují kupony, se mohou tvořit fronty. Kdo se chce frontám vyhnout, zvolí raději možnost nákupu přes internet. Na stránkách www.dpp.cz vstoupíte do sekce e-shop a podle podrobného návodu zakoupíte váš kupon. Program vás vede krok za krokem, takže se není čeho obávat.

Kde lze kupon nahrát a co vlastně validace je?

Je to úkon, při kterém vlastně potvrdíte svůj nákup. Když si kupon zakoupíte v e-shopu, je to stále jakási virtuální akce. Máte zaplaceno, ale kupon se na kartu musí ještě nějak dostat. Je to jako při jakémkoliv nákupu na internetu – vyberete zboží, zaplatíte, ale fyzicky se k vám musí nějak dopravit.

Nahrání můžete provést na některém z prodejních míst anebo jednodušeji v přístrojích tzv. validátorech, samoobslužných automatech v metru. Do validátoru kartu pouze vsunete, během několika vteřin se karta spojí s databází e-shopu a váš kupon se na kartu sám nahraje. Po tomto nahrání už cestujete Prahou nebo v rámci integrované dopravy jak potřebujete. Podstatnou otázkou je pro mnoho cestujících, jak jim e-shop vydá daňový doklad, který potřebují např. pro svého zaměstnavatele k proplacení či do nákladů? Při nákupu přes e-shop je následně doručen daňový doklad na zadanou e-mailovou adresu.

Jak probíhá kontrola v MHD?

Každý revizor je vybaven speciální čtečkou. Při kontrole vloží vaši kartu do čtečky a ta zkontroluje, zda je kupon platný. Revizor na čtečce nevidí žádný jiný údaj než platnost kuponu. Kritika, která se v této souvislosti objevila, se týkala několika revizorů, kteří kartu kontrolovali pouze vizuálně – tedy pohledem na kartu. To samozřejmě není správný postup. Všichni revizoři jsou ale proškoleni a pěvně věřím, že k podobným situacím již nebude docházet.

Jaké jsou vůbec výhody tohoto systému? Jde jen o nějakou tu slevu nebo karta umí víc?

Ano, umí a její šikovnost časem ještě poroste. Proti dosavadnímu, sice velmi jednoduchému, systému papírových kuponů má velikou a nepopiratelnou výhodu. Pokud kartu ztratíte nebo vám ji ukradnou – o nic nepřijdete. Papírové roční kupony vzhledem k částce byly rozděleny na 4 části, aby ztráta nebyla tak vysoká. Nikdo vám však nemohl ani tuto část nahradit. Opencard to dokáže. Postačí, pokud se vám taková věc stane, nahlásit ztrátu a poté kartu telefonicky zablokovat.

Na kontaktním místě vám následně vystaví duplikát karty a převedou na něj váš zakoupený kupon. Každá novinka má své výhody a má samozřejmě svá negativa. Na všechno je potřeba si zvyknout a prostě změnu zažít. Věřím, že i podněty od občanů a čtenářů pomohou zlepšovat jak dílčí služby, tak projekt jako celek.