Národní muzeum, Tančící dům, brněnská vila Tugendhat či televizní vysílač na Ještědu. To je krátký výčet staveb, které vyrostly v obýváku stavitele lega Eduarda Hyblera (na snímku). „Na začátku jste plni entuziasmu, člověk žije z nápadů. Pak se ale každá věž opakuje čtyřikrát, a to si říkám, už aby to bylo hotové. Potom mám vždy ohromnou radost z celku,“ vysvětluje Hybler.

Stavbě předcházela dlouhá příprava

Jeho největší stavbou je model Kaplického knihovny, kterou za půl roku postavil z 400 tisíc kostiček. Přitom všem stíhá chodit do běžného zaměstnání a s legem trávíjen víkendy a dovolenou. Svá tajemství milovníkům dánské stavebnice představil na přednášce tento čtvrtek v Centru architektury a městského plánování.

Stavbě modelu Kaplického knihovny předcházela dlouhá příprava, která byla nutná především pro objednání požadovaného počtu kostiček. Největší stavebnice, kterou lze koupit, obsahuje totiž „pouhé“ tři tisíce kostiček, a tak bylo nutné stavební materiál shánět přes internet z celého světa. Opravdovým oříškem však bylo přizpůsobit nepravidelný tvar chobotnice bez pravých úhlů možnostem hranatého lega.

Fotogalerie: Ztvárnění modelu Kaplického 'chobotnice' pomocí LEGO kostek

„Šel jsem vrstvu po vrstvě a tužkou si je aproximoval do hranatých tvarů, což byla hrozně zábavná práce,“ vysvětluje Hybler. Model je samozřejmě vybaven i interiérem, včetně skladu knih a výtahu ze suterénu, který architekt Jan Kaplický v nerealizované knihovně zamýšlel.

Souhlas musela dát exmanželka

Návrh dokonce schvalovalo i studio Future Systems, kde Kaplický působil. Ohledně autorských práv byl zase zapotřebí souhlas architektovy exmanželky Elišky. „Schvalovali například barvu pláště, vybrali zlatou. Na celém světě ale neexistuje tolik zlatých kostiček, tak nakonec museli souhlasit se žlutou,“ vysvětlil Hybler.

Další Hyblerovou chloubou je model Národního muzea, který stavěl během rekonstrukce opravdové stavby. „Sochy jsem udělal černé, u skutečného Muzea je ale po rekonstrukci vyčistili na pískové. Trápí mě to, ale jejich oprava není na pořadu dne,“ říká. Muzeum je ze dvou stran otevřené, aby byly vidět vnitřní expozice včetně soch z lego panáčků. Současné podobě předcházely čtyři samostatné stavby, které stavitel postupně vylepšoval.

Bez Excelu ani kostičku

Návrhy projektů si Hybler dříve kreslil na čtverečkovaný papír, později přišel na to, že je lepší využít tabulku v Excelu či přímo software od firmy Lego a spočítat počet kostiček, které bude nutné objednat. U excelových tabulek využil i své znalosti z matematicko-fyzikální fakulty, kterou vystudoval. Například pro stavbu vysílače na Ještědu si v Excelu spočítal rovnici hyperboly, jejíž hodnoty odvodil od rozměrů skutečné stavby. Excel mu pomohl i k plánování schodiště, které tvoří stoupající mezikruží.

Jelikož je průměrná cena jednoho dílu stavebnice dvě koruny a stavba se čtyřmi sty tisíci díly by se vyšplhala k milionu korun, proplácí mu je firma Czech Brickpublic, která pak jeho díla vystavuje v pražském hračkářství v ulici na Příkopě.

close Architektura z kostiček. info Zdroj: DENÍK zoom_in