V metropoli je přes 20 míst, kde si lze beztrestně rozdělat oheň a něco si zde opéci či ugrilovat. Nejméně jedno se nachází v každém větším parku či lesoparku. „Mezi nejvíce vytížená patří místa ve Stromovce, v Hostivařském lesoparku či Kunratickém lese,“ prozradila Petra Fišerová, mluvčí Lesů hlavního města Prahy (LHMP). Právě lesníci mnoho takzvaných piknikových míst spravují a doplňují v nich dřevo a klestí.

Fišerová zároveň potvrdila, že si lidé často rozbalí gril, nebo založí ohniště i mimo povolená místa. „Bohužel, stává se to poměrně často. Zejména v období okolo čarodějnic se rozmáhá nešvar rozdělávat ohně nadivoko. Ale mnoho případů se děje během celé sezony,“ uvedla.

Stačí vyhledat označené místo

Stejně hovoří i statistika strážníků. Loni řešili přes tři sta případů neoprávněného rozdělání ohně. Nejčastěji vyjížděli do Stromovky, Hostivaře a Prokopského údolí. Ve všech těchto lesoparcích je grilování povoleno, ovšem jen na označených místech.

„Nelze však s přesností říci, kolik těchto jednání bylo v přímé souvislosti s pikniky, a kdy šlo například o pálení klestí a podobně,“ informovala mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Kmen jako stojan grilu

Ve Stromovce vandalové zlikvidovali přes dvě stě let starý dub. Do dutiny v jeho kmeni strčili rozpálený gril. Od něj se pak strom vzňal a z požáru se už nevzpamatoval. Před měsícem ho lesníci pokáceli.

close Pikniková místa v Praze. Infografika. info Zdroj: DENÍK/Eva Brendlová zoom_in „Dub byl starší než skladatel Bedřich Smetana, který se narodil v roce 1824. Strom v minulosti přežil úder blesku i ničivé povodně, které park zasáhly v letech 2002 a 2013. Doslova ho ugrilovali až nezodpovědní návštěvníci,“ zdůraznila Fišerová.

Ne vždy ovšem lidé podle mluvčí městské policie porušují pravidla schválně. Mnohdy přijdou k již vytvořenému ohništi a automaticky se domnívají, že je na místě opékání povoleno. „Úplně postačí vědět to, že pokud to není povoleno značkou, je to zakázáno,“ upozornila Seifertová.

Strážníci mohou jednání hříšníků řešit domluvou, ale i pokutou na místě až do výše deseti tisíc korun. Případně mají možnost věc předat k dořešení úřadům.

Další grily zatím nebudou

Obecně jsou však lesníci s fungováním piknikových míst spokojeni a vyzdvihují, že většina lidí pravidla dodržuje. „Pražské lesy jsou lesy se zvýšenou rekreační funkcí, parky mají umožnit také relaxaci návštěvníkům, proto vhodně vybraná vyhrazená pikniková místa mají své opodstatnění,“ zmínila Fišerová.

O umístění piknikových míst rozhoduje magistrát. I přes enormní zájem Pražanů o tento způsob kuchtění a trávení volného času však o vytvoření dalších neuvažuje. „Pikniková místa do dalších parků v tuto chvíli neplánujeme rozšiřovat,“ oznámil mluvčí úřadu Vít Hofman.

Pravidla opékání
→pikniková místa jsou vyznačena zelenou tabulkou s bílým nápisem Piknikové místo
→jsou dělena na ta, kde lze rozdělat oheň a na ta, kde lze umístit přenosný gril
→oheň smí rozdělat pouze člověk starší 18 let nebo mladší pod jeho dohledem
→opékání je možné mezi 8. a 22. hodinou
→v grilech je povoleno spalovat jen dřevěné uhlí
→před odchodem je nutné uhasit oheň, ani zdánlivě chladný popel není povoleno sypat do okolí
→zakázáno je zakládání nových ohnišť