„Dopustili se závažných pochybení. Nerespektovali povinnost vyžádat si stanovisko Národního památkového ústavu, což jim ukládá Správní řád," nastínil Křeček.

NPÚ shledal demolici objektu ležícího v památkové rezervaci, jež je součástí území zařazeného na Seznam světového dědictví UNESCO, jako zcela vyloučenou, připomněl Křeček. Pokud tedy podle něj magistrát zastával protichůdný názor a s demolicí souhlasil, měl uvést důvody svého rozhodnutí, podklady, z nichž vycházel při posuzování žádosti o demolici, a úvahy, jimiž se řídil.

„Magistrát však v odůvodnění svého závazného stanoviska pouze konstatoval, že vyjádření NPÚ nepovažuje za odborně podložené a odůvodněné," doplnil zástupce ombudsmana. Svým rozhodnutím odbor kultury a památkové péče magistrátu slovy Křečka popřel smysl existence NPÚ, coby ryze odborné státní instituce.

Vadný postup magistrátu sice napravilo ministerstvo kultury, když v přezkumném řízení jeho rozhodnutí zrušilo, ale tehdejší ministr kultury Jiří Besser následně v rozkladovém řízení rozhodnutí ministerstva zrušil a přezkumné řízení zastavil.

Odborná veřejnost ministra neúspěšně žádala, aby řízení o zrušení závazného stanoviska magistrátu obnovil a odpůrci demolice neuspěli ani u Ústavního soudu, dodal Stanislav Křeček.

Poslední možností pro odpůrce demolice byla snaha o prohlášení jedné z budov, která měla být kompletně zbourána, za kulturní památku.

V prosinci roku 2012 tehdejší ministryně kultury Alena Hanáková jejich žádosti vyhověla a zahájila řízení ve věci prohlášení budovy za kulturní památku. Na základě předběžného opatření měla budova požívat památkovou ochranu, dokud nebude řízení ukončeno. V červenci však ministryně řízení zastavila. Konečným rozhodnutím tak zůstává původní procesně i věcně vadné stanovisko magistrátu, upozornil Křeček.

Majitel objektu tak může nyní požádat o demoliční výměr. Po demolici chce vystavět moderní administrativní objekt. Kolem sporného projektu se vedou vzrušené debaty už řadu měsíců. Část odborné a laické veřejnosti bourání odmítá. Developer se ale hájí tím, že chce vybudovat kvalitní architekturu a celkově zkultivovat prostor Václavského náměstí.