„Všechny školní instituce, tedy školku a školu, školní jídelnu a družinu, denně navštěvuje zhruba 900 dětí. Nejde ale jen o bezpečnost dětí při cestě do a ze školy, ale také o další Pražany, kteří se v oblasti pohybují. Nachází se zde totiž na příklad i kostel U Jákobova žebříku, domov s pečovatelskou službou Rezidence RoSa nebo areál Sokol. To už je více než 1 000 dětí každý den, které mohou být ohroženy nevhodným dopravním opatřením,“ uvedl místostarosta Petr Vilgus.

Co studie doporučuje 

Studie byla zpracovaná dopravními projektanty a byla konzultována s vedením školy, Policií, pracovní skupinou i vedoucím oboru dopravy Městské části Praha 8. „Studie potvrdila náš předpoklad, že hlavními problematickými místy jsou oblast křižovatky U Školské zahrady a Náhorní a ul. U Měšťanských škol,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ U Školské zahrady Dana Herta Kvačková. 

Studie např. doporučuje uzavřít ulici U Měšťanských škol pro automobilový provoz a realizovat zde pěší zónu s povoleným vjezdem pro nejnutnější zásobování a kola. V jižní a západní části ulice U Školské zahrady by měla být zavedena jednosměrnost. „V optimální variantě studie navrhuje i zjednosměrnění ulice Náhorní ve směru z ul. U Školské zahrady do ul. Střelničná,“ doplnil Vilgus.

Studie dále navrhuje reorganizace parkování v celém území a dále např. zvýraznění přechodu pro chodce v ul. Střelničná, či vybudování nové vjezdové brány do areálu jídelny a družiny. Praha 8 zadala také studii  pro okolí ZŠ Burešova v Kobylisích a ZŠ Dolákova v Bohnicích.