Studie, která se zabývá 1,344 km toku říčky Rokytky, byla zadána v říjnu loňského roku a je součástí projektu Palmovka 2030. Revitalizovat by se měla část toku v městské zástavbě od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek kolem Elsnicova náměstí.

„Studie, která bude podkladem k revitalizaci toku Rokytky, je dalším z kroků, kterými přispějeme ke zvelební Palmovky a dodáme jí punc skutečného centra Prahy 8, kde se nejen Libeňáci a Pražené budou chtít zastavit,“ říká místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Její součástí je podrobná analýza majetkoprávních, geologických a hydrogeologických poměrů, ale také dotazníková anketa mezi sdruženími a spolky, bytovými družstvy, sportovními kluby, místními firmami, základní a mateřskou školou či ubytovacími zařízeními.

Veřejné projednání ve školní jídelně

„Zajímá nás, co si o místě myslí naši občané. Jejich názory a podněty využijeme při projektování skutečného zkvalitnění toku Rokytky a jeho okolí. Návrh revitalizace projednáme veřejně se všemi zájemci ve středu 7. března 2018 od 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ B. Hrabala,“ zve Petr Vilgus.

Z dotazníku, na kterém se podílelo 31 respondentů, vyplývají zajímavá fakta. Např. 86 procent respondentů oblast, na kterou se studie zaměřuje, navštěvuje velmi často či pravidelně. Podél Rokytky se však respondenti nezdržují příliš dlouho.

Cyklostezka i nové posezení

„Problémem je právě nepřístupnost toku, nedostatek veřejných ploch či míst k posezení. Přitom drtivá většina dotazovaných uvedla, že by místo mělo sloužit především odpočinku. A právě tímto směrem chceme jít. Nezapomeneme přitom na cyklostezsku A26, osvětlení ani nový mobiliář,“ uvádí Vilgus. Studie a další materiály jsou zveřejněny na webu MČ Praha 8 zde.

Zvláštní pozornost je věnována Elsnicovu náměstí. „Elsnicovo náměstí dlouhodobě chátralo a občany nebylo příliš využíváno. V roce 2018 však dojde k proměně tohoto místa. Díky zahloubení říčky dojde k odhlučnění místa a vznikne tak klidný a příjemný parčík,“ doplňuje informace o revitalizaci libeňského Elsnicova náměstí zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.