Každý, kdo v horkých letních dnech procházel místem před vlakovým nádražím Praha-Libeň jistě poznal na vlastní kůži rozpálený chodník bez stínu. Také hluk od pojíždějících aut i nepěkný pohled na živořící zeleň před budovou nádraží.

„Naším cílem, jako koordinátorů projektu nových výsadeb v této lokalitě, je upravit veřejné prostranství před nádražím tak, aby bylo reprezentativní, bezpečné a zároveň příjemné pro průchozí návštěvníky i obyvatele Libně,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Původní lípy stříbrné ve stromořadí na tomto stanovišti spíše živořily. Proto je pracovníci Lesů hl. m. Prahy nahradí druhem, který by měl stresové faktory snášet lépe. Od poloviny roku se tudíž na tomto místě setkáte s pavlovnií plstnatou. Tento strom se širokou, vzdušnou korunou dobře prosperuje na slunném stanovišti.

Poznáte ho podle velkých plstnatých listů a výrazně modrofialových zvonkovitých květů. Pochází z Číny a své druhové jméno dostal po dceři ruského cara Pavla I., Anně Pavlovně. „Ze stávajících stromů, jsme na stanovišti ponechali čtyři nejvitálnější lípy a ostatních 15 stromových míst nově osadíme pavlovniemi,“ doplnila Fišerová.

K lepším podmínkám pro růst stromů přispějí také větší výsadbová místa. „Odstraníme nevyhovující a nevzhledné kovové míře, které sloužily k zakrytí půdy a kořenů stromů. Ty nahradí podsadba tvořená směsí okrasných trav, trvalek a cibulovin vysazovaných do štěrku,“ uvedla mluvčí Lesů.

Při procházce se tak budete moci kochat ocúny, šaterem plnokvětým neboli nevěstiným závojem či denivkou. Stromová místa pak ohradí jednoduché vzdušné kovové oplůtky, které budou rostliny chránit před pošlapáním.

„Zároveň s úpravou stromořadí zrekonstruujeme i vegetační plochy okolo malého parkoviště u nádraží. Stávající zanedbané keřové výsadby skalníku a ptačího zobu nahradíme štěrkovými záhony s kombinovanou výsadbou okrasných trav, trvalek a cibulovin,“ uzavřela Fišerová.