Současná akreditace vyprší 30. září. Ministerstvo uvedlo, že ji podle zákona o vysokých školách nemůže z vlastní iniciativy prodloužit. Pokud se nenajde jiné řešení, bude muset více než 700 studentů UJAK hledat možnost dostudování jinde.

Dotčení studenti největší soukromé vysoké školy v Česku ale stejně jako samotná škola s postojem Akreditační komise nesouhlasí. „Řada z nás, včetně mě, má zkušenosti i z veřejných vysokých škol a máme srovnání. Stojíme za svým studiem na UJAK, mnozí z nás mají srovnání s veřejnými vysokými školami. AK dlouhodobě operuje s nepravdivými i lživými argumenty a její postup vnímáme jako snahu o cílenou likvidaci školy," uvedla Rašínová.

Z pátečního jednání ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) s děkany pedagogických fakult veřejných VŠ vyplynulo, že by ohrožení studenti museli pro pokračování jinde znovu skládat přijímací zkoušky. Byli by pak přijati do prvního ročníku a mohli by následně požádat o uznání části studia. Pro zhruba 500 učitelů, kteří si v učitelsky zaměřeném oboru doplňují kvalifikaci, je ale k dispozici jen 400 míst.

Studenti chtějí dostudovat

Sami studenti podle Rašínové považují navrhovaná řešení za nešťastná, jejich situaci prý neřeší. „Trváme na tom, že naše studium probíhalo zcela standardně a požadujeme možnost na své univerzitě dostudovat. Požadujeme, aby byly zohledněny argumenty UJAK, vypořádány námitky, jež univerzita vůči AK vznesla," uvedla.

Shromáždění má začít v sobotu v 11 hodin. Víkendový termín byl zvolen s ohledem na pracovní zaneprázdněnost studentů, řada z nich totiž působí ve školství. Organizátoři předpokládají, že ministerští úředníci zřejmě nebudou v budově. „I když je samozřejmě o akci budeme informovat a byli bychom rádi, kdyby zástupci ministerstva školství dorazili," poznamenala Rašínová. Předpokládá účast řádově stovek lidí.

UJAK má problémy s akreditací magisterské speciální pedagogiky od loňského roku. Akreditační komise této vysoké škole vyčítá příliš vysoký počet přijatých studentů, kterému neodpovídá počet pedagogů. Studenti navíc podle komise často nemají odpovídající praxi a vážné nedostatky jsou také ve vedení jejich diplomových prací, o které se nepřiměřeně často starají externisté.

Na jaře AK prodloužila akreditaci na dostudování stávajících studentů do konce září. Díky tomu mohli složit státnice studenti tehdejšího závěrečného ročníku. Na průběh státních zkoušek dohlíželi odborníci nominovaní ministerstvem školství. UJAK nyní žádal o prodloužení akreditace do konce roku 2016, ale neuspěl.

Čtěte také: Komenského univerzita nemá prodlouženou akreditaci speciální pedagogiky