Někteří obyvatelé takzvaného Zeleného Města v Hrdlořezích by si zase přáli už nebýt součástí Prahy 9, nýbrž Prahy 3. Jenže realizovat takový přesun není nic jednoduchého. Nutné je nejen místní referendum a souhlas zastupitelstev všech dotčených městských částí, ale také svolení ze strany magistrátu.

„Příčinu vidím v tom, že Karlín má mnohem blíže k centru než k sídlištním celkům, které tvoří podstatnou část Prahy 8, a má i jiné potřeby. Konkrétněji zde například chybí koncepce rozvoje čtvrti, každý developerský projekt se schvaluje zvlášť. Zvyšuje se výjimkami koeficient zastavěnosti," vysvětluje hlavní důvody pro odtržení Jana Klimková z občanského sdružení Karlín sobě.

Jako příklad uvádí kulturní prostor Forum Karlín s kapacitou tři tisíce lidí, kde se ročně konají desítky akcí.

Problémy s parkováním

Podle Klimkové se při budování rozlehlého Fora Karlín nepočítalo s parkováním. Další problém, pro který údajně nemá radnice Prahy 8 pochopení, je nedostatečná kapacita základní školy na Lyčkově náměstí.

Občanské sdružení se pak zlobí i kvůli navrženým parkovacím zónám, které mají v Karlíně v rámci celoměstského systému zón placeného stání vzniknout už letos na jaře. „Nikdo je s námi nekonzultoval, takže smíšené zóny jsou tam, kde bydlí lidé, a tam, kde je rezidentů méně, jsou zóny modré, třeba právě u Fora Karlín," zlobí se Jana Klimková.

Karlín sobě pro svůj záměr už také sbírá mezi zdejšími obyvateli podpisy pod petici, v tuto chvíli jich má už přes 520, což odpovídá půl procentu obyvatel městské části. To je potřebný počet, aby se peticí začali zabývat i politici.

Ti už také deklarovali, že se případem budou příští týden zabývat. „Každý občan má právo předložit petici, kterou podepíše určitý počet občanů. Jsem přesvědčen, že bez ohledu na počet občanů bude tato záležitost projednána na nejbližším zastupitelstvu Prahy 8. Na diskusi jsem velmi zvědav," řekl starosta Prahy 8 Roman Petrus (ČSSD).

Potrestalo by odtržení občany?

Tvrdí, že žádná jiná oblast v Praze 8 nedostala tolik ze státních, městských a soukromých financí jako Karlín. „Naopak všechny ostatní části Prahy 8 jsou léta šizeny. Tímto názorem se nijak netajím a nevím, zda i to není jeden z důvodů, proč vznikla tato petice," dodal Petrus.

Podle názoru Prahy 8 je však celý proces přesunu velmi složitý a komplikace by dopadly především na samotné obyvatele Karlína. Museli by si měnit osobní doklady i veškeré smlouvy na energie nebo hypotéky. Navíc obecní majetek by Praze 8 zůstal, takže by s ním pak hospodařila na „cizím" území. Takové argumenty ale Klimková odmítá.

„To je strašení, pokud jde o občanky, smlouvy a podobně, konzultovali jsme to s právníky, ale i s bankami. Nešlo by přece o změnu bydliště, sídla firmy, o stěhování. Postupovalo by se jako například při dělení republiky, takže by se průkazy měnily až v době konce jejich platnosti a u bank by stačilo nahlásit formální změnu. Školy nejsou majetkem Prahy 8, budovy mají pouze ve správě, a ta by přešla na Prahu 7," řekla členka sdružení Karlín sobě.

Případ pochopitelně sleduje i Praha 7, zatím však nechce dělat unáhlené závěry. „Iniciativu karlínských občanů bereme vážně. Až petici projedná Praha 8, předložíme ji na našem zastupitelstvu. Připojení Karlína by totiž vyžadovalo dohodu obou městských částí," je si vědom starosta Sedmičky Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

Do školky je to blíž na Prahu 3

Nepříliš známý je jiný případ vzdoru jedné čtvrti proti vlastní radnici. Od roku 2007 roste moderní sídliště Zelené Město na pozemcích bývalé zahrádkářské kolonie východně od ulice Spojovací.

V místě žije spousta mladých rodin s dětmi, které to mají nejblíže do některých mateřských a základních škol v Praze 3, přednost však dostávají děti z trojky, přestože třeba bydlí dál. Zelené Město totiž leží v Hrdlořezích, tudíž patří Praze 9.

„Toto území se vždycky bralo jako součást Prahy 3. Zahrádky tam měli vesměs obyvatelé Prahy 3, do Třešňovky chodili hlavně obyvatelé Prahy 3 a dokonce i developer zpočátku nabízel byty v Zeleném Městě jako byty na Praze 3. Málokdo si uvědomoval a spousta lidí si dodnes neuvědomuje, že hranice mezi Prahou 3 a 9 vede v této části prostředkem ulice Spojovací," vyprávěl Jan Vokál ze spolku Zelené Město Praha 3, které minulý rok přišlo s nápadem uspořádat místní referendum o odtržení.

„Tyto úvahy jsou ve fázi podnětů a idejí, nic se v dané věci nečiní. Referendum lze uspořádat až po stabilizaci předmětného území, tedy po dokončení veškeré výstavby a nastěhování nových obyvatel," přiznal Vokál, který je zároveň zastupitelem v Praze 3.

Odtržení Zeleného Města

Podle něj je zahájení poslední etapy Zeleného Města předběžně plánováno za 2 až 4 roky. „Do té doby mohou i příslušné zákony vypadat úplně jinak," dodává. V celém komplexu dnes bydlí kolem 1500 obyvatel, ještě jednou tolik lidí by se sem však mohlo přistěhovat po dokončení poslední etapy.

„O záměru odtržení sídliště Zelené Město nemáme na radnici Prahy 9 žádné signály. Podle našich informací však v této lokalitě žije hodně občanů, kteří nejsou trvale hlášeni ani na Praze 9, ani na Praze 3," tvrdil mluvčí devítky Jiří Houdek.

Podle něj byla navíc v této lokalitě před třemi lety otevřena nová školka v ulici U Nové školy, kam se dostaly všechny děti rodičů, kteří si o umístění dětí zažádali. V horizontu dvou let pak radnice plánuje v této oblasti postavit ještě mateřskou školu v ulici U Elektry.

Ani sousední městská část údajně o plánu některých obyvatel Zeleného Města nic neví. „Praha 3 o tomto záměru není informována. Zelené Město je součástí Prahy 9, která by při povolování developerských projektů měla mít zabezpečenou dostatečnou kapacitu MŠ a ZŠ," řekla mluvčí Iva Vojtková.

Jižní Město uvažuje o samostatnosti

V posledním týdnu se však nejhlasitěji hovoří o Praze 11, která by mohla hlavní město opustit úplně. „Městské části Prahy nemají stejná práva jako obce jinde v republice. Nemůžeme vydávat vyhlášky, řešit parkování, volné pobíhání psů, herny, hluk, rušení nočního klidu a další důležité aspekty správy obce," jmenoval problémy starosta Prahy 11 Jiří Štyler (Hnutí pro Prahu 11).

Za jeho nápad odtrhnout se od zbytku metropole se však na něj okamžitě snesla kritika zejména z řad opozice. „Nesmyslný nápad starosty Štylera o odtržení Jižního Města od Prahy odmítáme. Jedná se o nepromyšlený návrh, který nebyl projednán se zastupiteli ani s občany, a není ani součástí programového prohlášení současné vládnoucí koalice pro toto volební období," zlobil se zastupitel Vratislav Korbel (Jižní Město náš domov).

„Záměr vytvoření obce z městské části je jen řešení krajní," mírní však rozruch starosta. O věci by měli zastupitelé jednat na příštím jednání.

Čtěte také: Starostové: Praze chybí vize rozvoje města a stabilní pravidla