Po zkušenostech z minulých volebních období, kdy více méně náhodou vyšly najevo až absurdně vysoké sumy, které pobírali například někteří zaměstnanci magistrátu, je i v současnosti na místě otázka zveřejnění těchto údajů. Pokud se ale spoléháte na to, že vám k jejich získání dopomůže znění zákona o svobodném přístupu k informacím, jste na omylu.

Výše platů a odměn úředníků je tajná. Přestože Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém několik let starém průlomovém verdiktu hovoří zcela opačně. „Úřady musí poskytovat informace o výši platů a mimořádných odměn ředitelů. Lidé mají právo vědět a kontrolovat, za co jim byly mimořádné odměny poskytnuty," vzkázal mimo jiné NSS.

Jak ale upozornili členové kontrolního výboru zastupitelstva hlavního města, „magistrát na rozsudek stále nebere zřetel a hledá nové záminky proto, aby nemusel informace poskytnout."

Zamlčování platů a odměn

Kontrolnímu výboru zastupitelstva hlavního města došla trpělivost se zamlčováním platů a odměn úředníků magistrátu i šéfů městských organizací. Jednomyslně se usnesl na tom, že by magistrát měl tyto údaje poskytovat veřejnosti. Opírá se při tom o judikát Nejvyššího správního soudu (NSS), i obecně závazný právní názor ministerstva vnitra (MV). Potvrdil to pražský zastupitel za Piráty Jakub Michálek.

„Před několika lety rozhodl NSS v průlomovém rozsudku, že úřady musí poskytovat informace o výši platů a mimořádných odměn ředitelů. Lidé mají právo vědět a kontrolovat, za co jim byly mimořádné odměny poskytnuty. V říjnu minulého roku rozšířený senát NSS potvrdil tento výrok i u ředitele mateřské školy," vysvětlil Michálek.

Jedním z podnětů k tomu, aby žádal usnesení kontrolního výboru v citovaném smyslu byl příběh jistého občana, který se obrátil na zastupitelský klub Pirátů. „V roce 2012 požádal o informace o platu a odměnách ředitelů mateřských škol. Navzdory judikátu NSS mu informace nebyly více než dva roky poskytnuty a magistrát řízení protahoval," nastínil Michálek.

Úřad utajoval informace

Magistrát dle zastupitele občanovi informace odmítl poskytnout, ačkoliv ministerstvo vnitra označilo jeho postup za nezákonný. Z podkladů, projednávaných na kontrolním výboru vyplývá, že ministerstvo víc než čtrnáctkrát zrušilo rozhodnutí magistrátu jako nezákonné.

„Magistrát však znovu a znovu zamítal žádosti o informace, akorát uvedl trochu jiné odůvodnění. Jako zastupiteli mi přišlo těžko pochopitelné, proč náš úřad porušuje rozhodnutí NSS. Proč utajuje informace o tom, kolik který šéf dostává z veřejné kasy? Nejprve jsem v dubnu upozornil na tuto skutečnost ředitelku odboru školství, která měla vyřizování žádosti na starosti. Protože úřad ve věci nezjednal nápravu, předložil jsem to na jednání kontrolního výboru zastupitelstva," popsal zastupitel.

Je prý přesvědčen, že citovaným jednomyslným usnesením kontrolního výboru je na magistrát vyvinut silný tlak. „Je nutné, aby úřad konečně začal zákon o svobodném přístupu k informacím dodržovat. Praha není stát ve státě a nemůže si určovat vlastní zákony, podle kterých bude informace utajovat. Na nutnosti poskytování informací se shodli jak opoziční, tak koaliční zastupitelé," dodal Michálek.

Ministerstvo, nebo soud?

Skutečně bude tlak na magistrát dostatečně silný? Jeho právní argumentace dokládá to, že zřejmě bude trvat na své pozici a platy a odměny neodtajní. Připomeňme, že dosud ani zastupitelé hlavního města, ani zastupitelé městských částí, natož veřejnost oficiálně neví, jak jsou úředníci místních úřadů a magistrátu placeni.

Kdo tedy zatím může zkontrolovat výplatní pásky? Pouze ředitel magistrátu, úřadů městských částí, rada hlavního města a rady městských částí. Jinak nikdo. Proč tomu tak je? Mluvčí magistrátu Petra Hrubá to před časem vysvětlila střetem dvou zákonných principů.

„Dle názoru magistrátu tu vedle sebe stojí právo na informace a právo na ochranu osobních údajů. Informace nezveřejňujeme proto, že podle výkladu magistrátu je výše platů a odměn osobním údajem," popsala mluvčí.

Magistrátem hýbaly kauzy

Jaké šance tedy zatím veřejnost má? Podle kontrolního výboru je možné obrátit se v rámci odvolání proti negativnímu rozhodnutí magistrátu, či městských částí na ministerstvo vnitra. Jeho mluvčí Vladimír Řepka zmínil, že ministerstvo na základě judikátu NSS doporučí informace zveřejnit. Veřejnost má podle členů výboru právo na tyto informace.

Zvlášť s ohledem na kauzy, které hýbaly magistrátem například ještě za primátora Pavla Béma. Platy a odměny některých klíčových úředníků, například na pozicích šéfa odboru investic, či ředitele odboru majetku, přesahovaly sto tisíc korun měsíčně, tedy úrovně členů vlády České republiky. Během jednoho roku ve funkci si pak oba úředníci přišli na odměny ve výši půl až tři čtvrtě milionu korun.

Poměrně čerstvý případ z minulého volebního období, tedy z doby primátora Tomáše Hudečka se týká úředníka Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Tehdejší městská rada mu odsouhlasila měsíční mzdu sto dvacet tisíc korun. K tomu měl ještě možnost dosáhnout na měsíční odměnu, čítající maximálně polovinu platu.

Podle členů kontrolního výboru je nadále situace neudržitelná. „Proto jsem také na jeho jednání upozornil, že pokud bude magistrát čekat na soud a nechá se odsoudit k poskytnutí informací, budeme muset z pražského rozpočtu uhradit náklady soudního sporu. V takovém případě bude nutné vyvodit osobní odpovědnost a vymáhat škodu po osobách, které ji zavinily," upozornil opoziční zastupitel Jakub Michálek.

Co bylo řečeno na kontrolním výboru?Pokud magistrát neposkytne požadované informace, může ho žadatel zažalovat za průtahy, které magistrát způsobil. Podobně už byl zažalován krajský úřad Zlínského kraje, který musel podle soudního rozsudku zaplatit žadateli odškodnění za nezákonné rozhodování ve výši přes čtyřicet tisíc korun.

Magistrát se prý odpíráním informací brání žalobám od těch, o jejichž odměny jde. Musel by prý platit náhradu škody. To je čistě hypotetický argument, neboť se tak nikdy nestalo. Dokonce i kdyby byl magistrát odsouzen, tak by pokuta nešla z peněz Prahy. Praze by musel částku nahradit stát, jehož rozhodnutím se město řídilo.

Informace o platech jsou bez problému poskytovány krajským úřadem Středočeského kraje. Jinde to jde, tak proč zrovna magistrát hlavního města je nemůže poskytovat? Nejde o zveřejňování všeho všem, ale poskytování informací na žádost.