Happening na hlavním nádraží nazvaný „Otevřené oči“, byl inspirovaný vystoupením srbské umělkyně Mariny Abramović. Účastníci byli vyzváni, aby si sedli ke stolu a bez mrknutí se dívali jeden druhému do očí.

Jejich tváře pak byly promítány na obrazovku společně s časomírou a sloganem kampaně Budu mít oči otevřené.