Zastupitelka za ODS Marta Hradecká tvrdí, že byla spolu s dalšími dvěma zastupiteli za ODS a několika nezávislými z původní kandidátky vyškrtnuta a nahrazena nestraníky, a to v rozporu se stanovami ODS. V Dolních Chabrech tak podle „sesazených“ kandidátů vrcholí intriky a mocenské ambice předsedkyně místního sdružení ODS Andrey Dvorské, která se těší podpoře starosty Prahy 8 a místopředsedy pražské ODS Josefa Noska. „Právě Dvorská totiž na kandidátce zůstala a doplnila ji svými lidmi,“ říká Hradecká.

„Intriky popírám. Jsou to lži, které mají poškodit mou osobu i ODS před volbami,“ reagovala Dvorská. Vše prý proběhlo podle pravidel. „Vyškrtnutí kandidáti byli problematičtí. Nikdy toho mnoho pro Dolní Chabry neudělali. Neúčastnili se místních sněmů ODS. Jedná se pouze o jejich zhrzenou ješitnost. Na kandidátce chtěli být za každou cenu,“ ohradil se Nosek. „Když jsme se osobně s panem Noskem sešli a žádali ho o konkretizaci jeho tvrzení, nebyl schopen vysvětlit, v čem jsme problematičtí. Za ODS pracuji v zastupitelstvu Dolních Chaber osm let, i v nejrůznějších komisích,“ oponuje další z vyškrtnutých Miroslav Pexa.

Podivná strategie

„Obrátili jsme se na smírčí komisi. Ta už zřejmě nestačí naši záležitost do voleb projednat. Proto požadujeme stažení kandidátky,“ sdělila Hradecká, která je členkou ODS už více než deset let. Stejný postoj sdílí i dva její „vyškrtnutí“ kolegové ze zastupitelstva Miroslav Pexa a Karel Krejčík.

„Už v červnu jsem vyzval předsedkyni Dvorskou k jednání o sestavení kandidátky ODS. Prý bylo dost času. Další měsíc byla na dovolené a koncem července 2010 mě vyzvala k urychlenému sestavení kandidátky. Sama uvedla, že v Dolních Chabrech nikoho nezná. Byla sestavena kandidátka složená ze čtyř členů ODS a nestraníků, příznivců strany,“ přibližuje Pexa.

Listinu následně odevzdal jeden z kandidátů Ladislav Borhy (nestr.) starostovi Prahy 8. „Pan Nosek ji ještě týž den, prý na základě jednání oblastního výboru, změnil tak, že s výjimkou paní Dvorské vyškrtnul zbývající členy ODS i všechny ostatní nezávislé kandidáty. Nahradilo nás sdružení nezávislých kandidátů Zdeňka Šíra, tedy člověka, který s politikou ODS nemá vůbec nic společného,“ sdělila Deníku Hradecká. Podle jejích slov nebyla tato kandidátka schválena sněmem místního sdružení ODS Dolní Chabry. Nikdo z jeho členů prý nebyl o zásadní změně oficiálně informován. „V rozporu se stanovami,“ podtrhuje Hradecká.

Starostův příkaz?

„Kandidátka je podle stanov platná. Byla oficiálně schválena,“ tvrdí Nosek. Hradecká ani Pexa s tím nesouhlasí. „Osobně jsem kontaktovala manažerku ODS Praha 8 a požádala ji o kopii zápisu z jednání sněmu místního sdružení ODS Dolní Chabry, kde měla být údajně kandidátní listina schválena. Sdělila mi, že nic nemá, veškerou agendu si prý odvezl pan Nosek a na jeho příkaz mi nebude poskytovat žádné informace a má zákaz se mnou hovořit,“ popsala Hradecká, která je podle Noskova mínění zralá na vyloučení z ODS. „To jsou interní záležitosti strany. Nebudu je komentovat,“ odpověděl Nosek.

„Kdykoliv se svolávalo místní sdružení ODS, paní Hradecká se nikdy neúčastnila. Nebyla tedy informována, že kandidátka byla schválena,“ tvrdí Dvorská.

„Ať schválení kandidátky písemně doloží. Nejsme dotčeni vyškrtnutím, ale přístupem vedení strany. Navrhujeme, aby v tomto volebním období ODS v Dolních Chabrech nekandidovala. Stávající kandidátka je až na paní Dvorskou plná nestraníků, kteří si pod hlavičkou ODS mohou dělat, co chtějí,“ varoval Pexa.