„Musíme prověřit požárně bezpečnostní zařízení a to nejen jednotlivě, ale také v návaznosti na řídicí systém tunelů na Pražském okruhu. Kromě funkčnosti zabezpečení tunelů využijeme samozřejmě kompletní uzavírky tunelů k pravidelné servisní činnosti," uvedla šéfka ŘSD Soňa Křítková.

Při údržbě silničáři zkontrolují a umyjí kamery a detekční zařízení a prověří přenos dat.

Tranzitní doprava na Plzeň i v opačném směru na Brno bude odkloněna na Jižní spojku přes Barrandovský most. Řidiči jedoucí od Strakonic na D1 pojedou po Strakonické ulici k Barrandovskému mostu.

Motoristé směřující od strakonické R4 na plzeňskou dálnici D5 pojedou přes Radotín a na Pražský okruh se napojí na mimoúrovňové křižovatce v Lochkově.