„V roce 2008 počítáme s rozmístěním stovky nových separačních míst, na každém z nich budou moci lidé třídit zvlášť papír, sklo, plasty a nápojové kartony. Od dubna do konce listopadu bude i pokračovat sběr bioodpadu pomocí velkokapacitních kontejnerů. Pro tento účel jich letos bude sloužit zhruba 360 kusů,“ popsala vedoucí oddělení komunální hygieny magistrátu Michaela Stiborová.

Magistrát letos chystá také navýšení počtu sběrných nádob na krabice od nápojů. Pilotní projekt jejich sběru se v minulých letech osvědčil a Praha proto letos pořídí ke stávajícím 2 217 dalších 500 kusů těchto kontejnerů.

V současné době existuje v metropoli celkem 4 147 separačních míst, v nichž bylo loni vytříděno 45 312 tun odpadu. Největší podíl mezi nimi měl papír.

Kolik má Praha kontejnerů (k 31. 12. 2007)

Nádoby na papír 4 433 ks,

Nádoby na plast 4 450 ks,

Nádoby na směsné sklo 4 336 ks,

Nádoby na bílé sklo 439 ks,

Nádoby na nápojové kartony 2 217 ks.

Kolik v nich vytřídila odpadu (k 31. 12. 2007)

Nápojové kartony 536,5 tun

Směsné sklo 10 425,4 tun

Bílé sklo 996 tun

Plasty 9 642,7 tun

Papír 23 711,5 tun

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy