Biologický odpad, jenž se dá ekologicky spálit a získaný bioplyn využít pro pohon vozidel pražské MHD, končí často zbytečně na skládkách, v horším případě v kanalizaci.

„Je jednou z nejméně tříděných komodit. Může přitom tvořit až čtyřicet procent hmotnosti směsného komunálního odpadu,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Záměr postavit pro Prahu bioplynovou stanici o objemu 50 tisíc tun schválili pražští radní. „Takovéto stanice jsou dnes součástí městského odpadového hospodářství například v Oslu, Berlíně, Hamburku, Miláně či Vídni. Biometan pak města využívají jako palivo pro městské autobusy nebo nákladní vozidla,“ říká ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Kde bude nová stavba stát, zatím rozhodnuto není. Nejpravděpodobnějši se jeví severní část areálu ZEVO Malešice, který patří městu. „Toto místo preferujeme i kvůli dojezdové vzdálenosti a výhodné poloze vedle stávajícího zařízení pro nakládání s odpady. Logistické náklady by byly podstatně nižší,“ vysvětluje Hlubuček.

Stavba by v této lokalitě vyšla zhruba na 600 milionů korun, spolufinancována by mohla být z fondů EU. Její součástí mají být i napájecí stanice pro vozidla na bioCNG. Magistrát nyní vede jednání s dotčenými městskými částmi, tedy se Štěrboholy a Prahou 10 a 14.

Zapojí se soukromník?

Vedení metropole si také nechalo vypracovat analýzu od společnosti Grant Thornton Advisory, která prověřila další lokality. Všechny ostatní ale vycházejí draze. „Nebráním se ale tomu postavit ji i mimo Prahu nebo jít do projektu se soukromým investorem,“ řekl Hlubuček s tím, že Pražské služby nyní mají za úkol najít nejvhodnější místo.

Kromě bioplynu stanice produkuje i zbytkový produkt použitelný jako hnojivo. Materiál se bude skladovat v rozsáhlých továrních halách, odkud by se neměl šířit zápach.

Množství bioodpadu v Praze každoročně stoupá. Například v roce 2017 bylo z celkového množství 430 tisíc tun odpadu 56 % spáleno a energeticky využito. Dalších 27 procent bylo zrecyklováno. Do roku 2025 chce město podíl recyklace zdvojnásobit.

Podle Hlubučka by bylo ideální na skládky nevozit nic. „Pražany motivujeme k třídění odpadu tím, že jsme zavedli v pilotním provozu zdarma svoz černých popelnic s oranžovým víkem na kuchyňský odpad pro bytové domy, které o ně požádají,“ vysvětluje Hlubuček. Cena popelnice na směsný opad se od letošního roku zvedla o třetinu.