Soutěže Český med se Letiště Praha účastní pravidelně, přičemž zisk již šesté zlaté medaile potvrzuje vysokou kvalita medu, která se v rámci soutěže hodnotí v akreditované laboratoři Výzkumného ústavu včelařského ve čtyřech kritériích, a to fyzikálně chemické vlastnosti, povinné údaje na etiketě, správnost etikety včetně doplňujících údajů a celkový estetický dojem produktu. Vysoce ceněný med je tak výsledkem několikaleté práce celého týmů letištních včelařů a jejich příkladné profesionální péče o včelstva.

Med od včel ze střechy SVS v centru Prahy vyhověl všem vyšetřením.
První snůšky „veterinárních včel“. Med z Prahy oproti venkovskému obstál

Chov včel byla zahájen na ruzyňském letišti v listopadu 2011, kdy se Praha připojila k ostatním světovým letištím, která v rámci snižování negativních dopadů letecké dopravy na životní prostředí sledují kvalitu ovzduší v okolí letiště pomocí včel. V současné době vlastní Letiště Praha sedm včelstev, která dohromady v letních měsících čítají přibližně 350 tisíc včel a včelaři z jejich plástů letos stočili bezmála 80 kilogramů medu.

Pyl poskytuje údaje o životním prostředí

Stáčení medu však není ten hlavní důvod pro chov včelstev. „Díky včelám, které během své cesty za opylováním kvetoucích rostlin obletí okruh několika kilometrů a získají tak vzorky z okolního prostředí, můžeme chemickým rozborem plástového pylu získat cenné údaje o případném znečištění životního prostředí v okolí,“ vysvětluje princip biomonitoringu pomocí včel Soňa Hykyšová, ředitelka ochrany životního prostředí Letiště Praha.

Vzorky plástového pylu i medu jsou proto zasílány na rozbor do akreditované laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde je prováděn reziduální rozbor obsahu těžkých kovů a organických látek, tzv. polyaromatických uhlovodíků. „Rozbory uskutečněné v uplynulých letech nám potvrzují dobrou kvalitu ovzduší v okolí letiště,“ říká Hykyšová a dodává, že kromě biomonitoringu plástového pylu již několik let její oddělení sleduje i ovoce a zemědělské plodiny.

Stáčení prvního medu včelstva ze střechy budovy Magistrátu hl. m. Prahy
V Praze se včelám daří lépe než na venkově. Parky se nehnojí jako lány řepky

Letiště Praha se v době, kdy téma snižování biodiverzity nabývá stejného významu jako hrozba klimatických změn, snaží kromě chovu včel podporovat i výskyt dalších druhů hmyzu. V létě tak byly v areálu letiště instalovány tzv. hmyzí hotely a v rámci nového programu podpory biodiverzity budou následovat další aktivity.

Přestože není letištní med kvůli nízké produkci a účelům biomonitoringu určen ke komerčnímu prodeji, je využíván jako zajímavý upomínkový produkt pro partnery Letiště Praha. Pravidelně jej však mohou ochutnat i návštěvníci nejrůznějších akcí pro veřejnost, které Letiště Praha přímo pořádá nebo se jich účastní. Naposledy jej mohli vyzkoušet obyvatelé okolních obcí, například během letištní roadshow pořádané v Ruzyni.

Hradčanské včely už pilně pracují
Hradčanské včely pilně pracují. Uspořádaly i pečení perníčků