Co se aktuálně děje na Karlově mostě?

Ukončujeme první fázi rekonstrukce, která spočívala v opravě části mostu od Malostranského náměstí po schody na Kampu. Současně začíná oprava mostu již nad vodou a to na takzvané povodní straně Vltavy.

Dunění sbíječek vyvolává rozporuplné reakce. Kdy je používáte?

Při bourání starých vrstev vozovky, které se z důvodu opravy hydroizolace mostu rovněž odstraňují. Je pravda, že se sbíjecí kladiva používají i při rozebírání parapetních zídek složených z pískovcových kvádrů, ale toto se děje pouze v opravdu nutných případech.

Je toto rozebírání šetrné?

Ano, snažíme se, aby porušení pískovcových kvádrů bylo co nejmenší. Musíme si však uvědomit, že při předchozí opravě, nebo opravách, bylo na vyplnění spár nebo dutin použito aktivované cementové malty, která má několikanásobně větší pevnost než pískovec. Proto některé části parapetu lze rozebrat celkem dobře a některé kvádry se musejí oddělovat s použitím elektrického ručního nářadí například příklepové sbíječky.

Jaké množství kamenů musíte z mostu při rekonstrukci odebrat? Co se s nimi děje?

Všechny kvádry, které mají vyhovující technické parametry, se vracejí zpět a to i v případě, kdy je použita třeba jen část kamene na menší kvádr na jiné místo v parapetu. Musí se samozřejmě dodržet původní geometrická skladba. Po rozebrání je kámen označen, změřen a údaje se přenesou do technického paspartu. Po rozhodnutí komise se vyřazené kameny ukládají na palety a ty se odvážejí do střeženého skladu, který má v režii magistrát hlavního města Prahy.

V jakém stavu bude most po rekonstrukci?

Primárním cílem opravy je zlepšení hydroizolačního systému mostu. Karlův most je totiž poškozen nejen tím, že se zde v nedávné historii v době dopravního provozu používala v zimních měsících posypová sůl, ale také tím, že stávající hydroizolace neplní svojí funkci a pískovcové kvádry jsou v podstatě trvale „promáčené“ a díky tomu dochází k jejich postupné degradaci. Po rekonstrukci budou zničené kameny nahrazeny novými a bude rovněž vytvořen nový izolační systém.

Čím je oprava Karlova mostu specifická a jedinečná?

Hovoříme o jedné z našich největších památek. Celou opravu provázejí velké nároky ať ze strany archeologů, či jiných. Oprava probíhá za provozu, jsou velmi omezené přístupy atd. Jednoduše řečeno, celé oprava Karlova mostu je náročná především z organizačního hlediska. Jedinečná je už tím, že se jedná o rekonstrukci jedinečné stavby a také málokdo se může pochlubit, že pracoval na Karlově mostě.

Co by se stalo s mostem v budoucnosti, pokud by nedošlo k právě probíhající rekonstrukci?

Pokud bychom nepřistoupili již dnes k zásadnímu kroku, jakékoliv otálení z hlediska času by vedlo k dalekosáhlejší degradaci pískovcových bloků a oprava, která se musí provést, by byla daleko rozsáhlejší a pochopitelně daleko dražší.