„Návrh reaguje na nestandardně vysoký růst cen potravin. Finanční limity byly naposledy novelizovány od září 2021,“ uvádí v odůvodnění ministerstvo školství (MŠMT). Třeba v Praze je průměrná cena oběda třicet až čtyřicet korun. Pro srovnání je to o deset korun více, než před šesti lety. K zdražování přistoupily některé školy už v září. V průměru šlo o navýšení o 5 korun za oběd.

Podle zjištění Deníku školní jídelny na zvednutí finančního stropu za jednu porci jídla čekají. Je to údajně jediný způsob, jak zachovat vaření z kvalitních surovin a udržet nutriční povinnosti, které určuje Světová zdravotnická organizace.

Rozpětí cen obědů ale určuje vyhláška, která do nynějška nařizovala maximální cenu za oběd od 39 do 45 korun podle věku strávníků. Od února má dojít k navýšení na 47 až 54 korun. Zdražení se pravděpodobně dotkne rodičů školáků v jídelně Základní a mateřské školy Kořenského v Praze 5 nebo Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na Jižním Městě.

„Zatím jsme nezdražili, ale ještě o tom budeme v průběhu ledna jednat. V lednu do pololetí necháváme cenu tak, jak je, ale uvidíme, jaké ceny nám přijdou za energie,“ říká ředitelka školy Alena Červená.

Rodiče potřebují pomoct

Podle ministerstva školství se může spolu s novým limitem zvednout i finanční zátěž pro rodiče. Z toho důvodu navýší dotaci na podporu právě školních obědů. „V praxi se nám potvrdila velmi úzká provázanost mezi základní potřebou žáka, tedy pravidelným obědem, a jeho školními výkony. Chceme proto pomoci potřebným rodinám tak, aby žák měl možnost zúčastnit se všech školních aktivit díky prominutí úhrady za školní stravování a nebyl z důvodu neúčasti na těchto aktivitách vyčleňován z kolektivu," říká náměstek pro sekci vzdělávání a mládeže MŠMT Jan Mareš.

Oproti původnímu dotačnímu plánu na letošní rok, který byl 60 milionů korun, ministerstvo částku navýšilo o dalších 40 milionů korun. Rodiče můžou o pomoc žádat prostřednictvím škol, na které jejich děti chodí. „Pomoc pro chudší rodiny, které si zažádají, zajišťujeme. Od září to bylo asi 270 tisíc korun. Platíme obědy a družinu celkem asi dvanácti dětem,“ doplňuje Červená.

I Praha 6 vyhlásila program Pomoc rodinám do škol, který má rodičům ulevit. „Situace řady rodin je velmi těžká. Šestkové občany čekají tuto zimu mimořádné náklady například s koncem fixací energií. Úhradu školních obědů nabízíme proto všem rodičům, kteří mají děti v šestkových školách a školkách a projeví o to zájem,“ uvedl starosta Prahy 6 Jakub Stárek. Žádat můžou do 10. ledna prostřednictvím škol.

Obědy pro děti zdarma

Kromě pomoci radnic existuje pro nízkopříjmové rodiny například program Obědy pro děti, který organizuje obecně prospěšná společnost Women for Women podnikatelky Ivany Tykač a přispívá na něj i ministerstvo školství.

„V loňském roce do něj bylo zapojeno 1 234 škol a školních jídelen a registrováno 18 765 dětských strávníků,“ uvedla Tykač. Loni se podle ní do projektu zapojilo nejvíce škol ve Středočeském kraji, v samotné metropoli jich pak bylo zhruba sto.

Partnerem programu je přímo základní škola, nikoli rodič, tím se zajistí to, že peníze skutečně půjdou na oběd konkrétnímu dítěti. V případě zájmu rodiče o podporu je tak nutné se nejdříve obrátit na školu.

„Aby mohlo dítě získat školní obědy zdarma, musí rodiče splňovat několik základních kritérií – musí se o děti starat, komunikovat a spolupracovat se školou a v případně nutnosti obědy řádně odhlašovat,“ popsala Tykač.

Rozpětí ceny oběda dané vyhláškou z roku 2021
Věková skupina strávníků     Vyhláškou dané rozpětí ceny oběda
7 – 10 let                                20 – 39 Kč
11 – 14 let                              23 – 41 Kč
15 a více let                           24 – 45 Kč

Rozpětí ceny oběda dané plánovanou vyhláškou od února 2023
Věková skupina strávníků      Vyhláškou dané rozpětí ceny oběda
7 – 10 let                                 20 – 47 Kč
11 – 14 let                               23 – 50 Kč
15 a více let                            24 – 54 Kč