Obava lidí, rozsáhlé policejní razie, nespokojenost výrobců a prodejců alkoholických nápojů. To vše cítíme v každém z krajů republiky. Někteří z nás se dokonce natolik vyděsili, že využili nabídky pražské Vysoké školy chemicko-technologické, která bezplatně prováděla analýzu alkoholu z domácích zásob.

Právě s docentem této vysoké školy pro vás připravil zpravodajský portál Pražského deníku online rozhovor. Na to, co vás zajímá, jste se mohli zeptat doc. Ing. Pavla Čapka, CSc.

Proč je metylalkohol tak prudce jedovatý? Jak vlastně tento jed vzniká? A může být tento zabiják i k něčemu užitečný?

Online rozhovor čtěte zde.


Omluva čtenářům:

Vážení čtenáři, online rozhovor měl původně proběhnout s prof. Ing. Janem Rodou, CSc. Jan Roda se ale z náhlých zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Zastoupil jej docent VŠCHT Pavel Čapek.