„Plynule navazujeme na plány protipovodňových opatření z minulých let, peníze na to máme. Nemohu ale zatím slibovat přesné termíny ukončení jednotlivých projektů, protože nejdříve se musí uskutečnit soutěž," sdělil Pražskému deníku radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). Také přesné ceny jednotlivých zakázek budou známy až po ukončení výběrových řízení.

Systém protipovodňové ochrany je budován po jednotlivých úsecích už šestnáctým rokem, letos peníze konkrétně potečou na realizaci protipovodňových zábran kolem silnice k loděnici u vodáckého areálu v Troji v rámci sedmé etapy.

A dále na protipovodňovou ochranu kolem říčky Rokytka v Nedvězí na jihovýchodním okraji Prahy v rámci etapy, která se zaměřuje na zabezpečení přítoků Vltavy na území hlavního města.

Pokračovat budou i přípravy ke stavbě protipovodňového hrazení v Lipencích a Dolních Černošicích, v dalším úseku Troji a k ochraně Přední Kopaniny, která je položena na Kopaninském potoce.

V rámci výstavby systému protipovodňové ochrany už bylo od roku 1999 vybudováno v osmi etapách zabezpečení Starého Města, Josefova, Malé Strany, Kampy, Karlína, Libně, Holešovic, Výtoně, Podolí, Smíchova, Modřan, Zbraslavi, Radotína Velké a Malé Chuchle a Troji.

Při velké vodě v roce 2002 Prahu tento systém ještě příliš neochránil, jestli splnil svoji úlohu v roce 2013, pak zkoumala komise pro odstraňování následků povodně, v jejímž čele stál tehdejší první náměstek primátora Jiří Vávra (TOP 09).

Málo čerpadel na Rokytce v Libni

Po půl roce činnosti skupina představila své poznatky a závěry a přestože konstatovala, že stávající systém protipovodňové ochrany fungoval, naskytly se podle ní na některých místech komplikace, které bylo potřeba v dohledné době dobudovat, nebo alespoň modernizovat.

Z těchto prioritních bodů se v rozpočtu pro rok 2015 počítá s rekonstrukcí dešťové kanalizace na Zbraslavi a se zdvojnásobením počtu čerpadel na dolní Rokytce v Libni, jejichž kapacita se ukázala právě při červnových povodních v roce 2013 jako nedostatečná.

Obnovy by se také měla dočkat opěrná zeď na dvou místech Kampy poblíž Karlova mostu a v plánu se počítá i odvodněním Velké Chuchle.

Jeden správce ochranných bariér

Pro případ povodňového ohrožení jsou pro centrum metropole připraveny mobilní hliníkové zábrany sestavené z jednotlivých dílců, jejichž výška dosahuje tří metrů.

V ostatních částech města poblíž řeky jsou vybudovány protipovodňové stěny ze železobetonu, valy nebo dokonce hráze s využitím zeminy. Kanalizační síť je pak v případě potřeby chráněna uzávěry, které zamezí proudění vody v opačném směru.

Podle radního Hadravy je pro město nevýhodné, že za mobilní zábrany zodpovídá Správa služeb hlavního města Prahy, která je příspěvkovou organizací magistrátu, zatímco ty „pevné" má na starosti jeden z magistrátních odborů. To by se však mělo brzy změnit. „Chceme mít jen jednoho správce, proto pracujeme na přesunu, aby Správa služeb zodpovídala za všechny protipovodňové bariéry," prozradil radní pro bezpečnost.

Zjednodušit by se tak měla nejen celková organizace, ale i pravidelná kontrola a zajištění oprav u všech druhů protipovodňových prostředků tak, aby byly kdykoliv připravené a plně funkční.

Povodňový plán pro metro

Samostatnou kapitolou v případě povodní je ochrana metra, která by už dnes měla být připravena rychle zabránit větším škodám. Nejúčinnějším zabezpečením je pak využití tlakových vrat. Kromě toho má dopravní podnik zpracovaný podrobný Povodňový plán.

„Tyto dokumenty přesně specifikují činnosti odborných útvarů po dosažení hranice prvního stupně povodňové aktivity i při dalším vzestupu hladin toků, ovlivňujících pražskou hromadnou dopravu," řekl Pražskému deníku mluvčí dopravního podniku Jiří Štábl.

Po vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity se podle dokumentu musí začít s postupným omezováním provozu metra podle aktuálně dosažených průtoků i prognóz dalšího vývoje povodňové situace. Zároveň se organizuje stavba hradítek a realizuje celá řada dalších technických opatření. V době velké vody patří mezi nejvíce ohrožené stanice metra Florenc, Křižíkova, Staroměstská, Malostranská, Invalidovna, Vltavská nebo Nádraží Holešovice.

Ohrožené stanicePodle Dopravního podniku jsou povodní ohrožené tyto stanice metra:

Linka A: Můstek, Staroměstská, Malostranská

Linka B: Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní třída, Můstek, Náměstí republiky, Florenc, Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská, Vysočanská

Linka C: Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc