Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě. Získat ji lze také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a její osvěty.

Prskavec bude oceněn za celoživotní práci v bezpečnostní politice

Jediným oceněným kolektivem je letos redakce časopisu Vojenské rozhledy. Cenu získala za dlouholetou podporu rozvoje vědy, výzkumu a vzdělání ve vojenství. Expert na kybernetickou bezpečnost a kriminalitu Josef Požár obdrží cenu za celoživotní odborné působení v této oblasti. Ocenění dostane také za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě zaměřené na kybernetickou bezpečnost a za celoživotní pedagogickou činnost, uvedl Ayrer.

Bývalý ředitel odboru pro obranu a bezpečnost Úřadu vlády Karel Prskavec bude oceněn za celoživotní prospěšnou práci v bezpečnostní a obranné politice a v osvětě a za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě.

Ocenění si letos odnese Pavlína Bláhová

Kromě hlavní kategorie má Cena Bezpečnostní rady státu kategorii studentskou. Ocenění si letos odnese Pavlína Bláhová za diplomovou práci o vlivu principů efektivního systému vládnutí na rozvoj organizovaného zločinu. Cena Bezpečnostní rady státu se uděluje při příležitosti vstupu České republiky do NATO. Cena byla udělována v letech 2002 až 2006. Současná vláda obnovila udělování ceny od roku 2015.