Vyplývá to z aktuálního šetření City Monitor nezávislé výzkumné agentury IBRS. Hlavním cílem bylo identifikovat problematické oblasti života a bydlení v Praze 1 a určit jejich vliv na celkovou spokojenost obyvatel této městské části.

„V rámci Prahy jsme již realizovali na tři desítky projektů City Monitor, které zjišťují problematické oblasti života a bydlení v jednotlivých městských částech. V aktuálním výzkumu jsme se zaměřili na první pražskou městskou část,“ říká Tomáš Horejsek Production Manager IBRS.

Na otázku, co považuje za hlavní problém městské části Praha 1, odpovídá spontánně téměř každý pátý (18%) rezident parkování. Teprve pak následují turisté (11%) a problémy související s drahým bydlením a nájmy, nečistotou a nepořádkem a hlukem (vše po 6%).

Spokojená většina

Celkově je ale většina (62%) obyvatel centra města se životem v Praze 1 spokojena. Právě celkové hodnocení je založeno na spokojenostech s jednotlivými oblastmi a jejich důležitostí pro konkrétní osobu. U jednotlivých parametrů je největší spokojenost s počtem pěších zón (71%), dále pak se sociální péčí, zdravotnictvím a školstvím (58%) a rozvojem městské části (57%).

Následují služby (55% spokojenost), komunikace s radnicí (52%), bezpečnost (49%) a čistota (rovněž 49%). Druhá nejhorší spokojenost byla s dopravou (přesto byla 43%). Výrazně nejhůře dopadlo parkování, se kterým je spokojeno pouze 16% obyvatel první městské části. Právě parkování s dopravou má na celkovou spokojenost obyvatel Prahy 1 největší negativní vliv – s parkováním je nespokojena plná polovina rezidentů.

Parkoviště do podzemí

„Za hlavní problém první pražské městské části považují její obyvatelé již tradičně parkování, teprve s větším odstupem následují další oblasti. Proto jsme se tentokrát této poloviny obyvatel, která parkování považuje za problém, zeptali i na jejich názor, jak by se to podle nich mohlo vyřešit,“ říká Tomáš Horejsek Production Manager IBRS.

Podle rezidentů Prahy 1 by situaci s parkováním pomohla vyřešit především výstavba podzemních parkovišť. Tato odpověď je nečastější jak spontánně (25%), tak mezi výčtem různých možností – s touto variantou souhlasí plných 84% obyvatel nespokojených s parkováním.

Zajímavá je skutečnost, že druhým nejlepším řešením by dle obyvatel Prahy 1 byla výstavba parkovacích domů, což přitom není v centru příliš reálná možnost. Tuto variantu spontánně navrhlo 19% respondentů, z možných řešení ji vybralo 76% obyvatel. Teprve pak následovaly spontánní odpovědi jako omezení počtu aut (14%) nebo rozšíření parkovacích zón pro rezidenty (12%).

Výzkum se doplňkově ptal i na důvod, proč by obyvatel Prahy 1 uvažoval o stěhování jinam. Plná pětina respondentů jako důvod uvedla zdražení bydlení. Spontánně uváděné hlavní problémy, jako je parkování nebo velké množství turistů, by důvodem k odstěhování nebyla ani pro dvě procenta.