V Erbenově by kvůli novým vbytům mělo být vykáceno 86 vzrostlých listnatých stromů. „V porostu se prokazatelně vyskytují chráněné a ohrožené druhy zvířat, například roháč obecný nebo dokonce slepýš křehký," píše se v textu petice.

V rámci výstavby by bylo i rozkopáno dětské hřiště a podle petentů by se zvýšila prašnost v lokalitě a celkově by se zhoršilo životní prostředí.

Petenty podpořilo vedení městské části. Podle usnesení radních záměr neodpovídá charakteru lokality a negativně ovlivňuje památkovou zónu a krajinný ráz prostředí. Vedení radnice se proto usneslo, že bude s vlastníkem parcely jednat o vykoupení či směně pozemku za jiný.

V Erbenově ulici chce společnost Tyfon vystavět až osmipatrový terasovitý dům.