Nejvíce bodů získal plán na obnovu parčíku před usedlostí Cibulka. Ten počítá s úpravou stávající zeleně, výsadbou nové a instalací přírodních herních prvků a laviček.

Na druhém místě se umístil návrh na vytvoření komunitní pekárny chleba v památkové zóně Buďánka. Bronzovou příčku uhájil plán na úpravu plácku u košířské Hájovny. Kompletní výsledky jsou zveřejněny na webu participativnirozpocet.praha5.cz.