Jednou z městských částí, kde se po loňském zprovoznění tunelového komplexu Blanka podařilo zklidnit dopravu, je sedmá městská část. Velká část aut se tam přesunula pod zem, zůstaly však nevzhledné široké silnice, které tvoří špatně prostupnou bariéru uprostřed Letné a Holešovic. Chodci se jim vyhýbají.

Cílem úprav je vrátit život do ulic

Vůbec nejhorší situace je v ulicích Veletržní a Dukelských hrdinů, které se vzájemně protínají a tvoří takzvaný Letenský kříž. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) proto nyní zpracovává koncepční studii, která se má stát podkladem pro následnou rekonstrukci plánovanou na rok 2018. Úpravy by se navíc propojily s chystanou opravou tramvajové tratě v ulici Dukelských hrdinů mezi Strojnickou ulicí a Milady Horákové.

Cílem úprav je vrátit do ulic život, aby se staly městským bulvárem plným kaváren a obchodů, kde v příjemném prostředí budou chtít lidé trávit čas. Zároveň musí být pro chodce i cyklisty bezpečné.

Počítá se s cyklistickými pruhy 

„Je potřeba upravit kapacitní silnice procházející městem na komunikace, které nyní odpovídají aktuální intenzitě dopravy. Na tento krok se ale čekalo, až se otevře Blanka," říká k tomu starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

V horní části Veletržní ulice už k některým dočasným opatřením došlo. Pro definitivní řešení se však počítá s cyklistickými pruhy po celé délce ulice. Ve směru na Letenské náměstí pak bude vysázeno stromořadí a mezi stromy vznikne místo pro stání automobilů.

Existuje mnoho variant 

V dolní části ulice před Bubenskou se mají výrazně rozšířit chodníky, kde vznikne ještě druhá řada stromů. Místo má plynule navazovat na novou zástavbu, která má stát v horizontu deseti let na pozemcích kolem bubenského nádraží. Dokonce existuje i možnost, že by Veletržní v budoucnosti pokračovala až za trať a propojila se s Dělnickou ulicí.

„Existuje mnoho variant na propojení obou ulic. Záleželo by ovšem, jaký by byl charakter. Jestli by šlo o řešení pro pěší a cyklisty, nebo i pro automobily. V druhém případě by ale hrozilo, že by se do oblasti opět vrátilo množství aut," říká David Pfann z IPR, který ve studii řeší otázku dopravy.

Proměna se dotkne i zastávek tramvají

Úpravy se mají z části týkat i Letenského náměstí, kde dojde například k přestavbě zdejší tramvajové zastávky. Naopak často kritizovaný supermarket uprostřed prostranství pravděpodobně nezmizí, ani se nedočká přestavby.

„Objekt má soukromého majitele, proto s tím bohužel nemůžeme nic dělat. Je to věcí spíše politického vyjednávání," uvádí architekt z IPR a spoluautor studie Radek Novotný.

V místě budou cyklopruhy 

Situace na třídě Dukelských hrdinů se oproti Veletržní liší v tom, že místem vedou tramvajové koleje. Změní se proto vzhled některých zastávek, a to tak, že se rozšíří nástupní ostrůvek a na jeho úroveň se zvýší i vozovka, aby byl umožněn pohodlný přístup k tramvaji z chodníku. Navíc je místo hojně využívané cyklisty, kteří míří z centra do Stromovky. Proto i tam povedou cyklopruhy v co nejširším prostoru. Doplní je jedna řada stromů.

Do projektu je zahrnuta i část ulice Strojnická, která se napojuje na Veletržní. Nově by měla být celá obousměrná, z ní pak povedou rampy do podzemních garáží připravovaného obchodního centra Palác Stromovka.

Lidé si přáli výsadbu nových stromů 

Do diskuze o výsledné podobě se zapojili i Pražané. Podle Radka Novotného bylo častým požadavkem řešení špatné dostupnosti zastávky Veletržní palác ve směru do centra. Nově by proto měla být posunuta, aby navazovala na nedaleký přechod pro chodce. Lidé si také ve velké míře přáli výsadbu stromů podél obou ulic.

Koncepční studii musí IPR odevzdat do konce roku, její výslednou podobu pak schválí pražská rada. Rozpočet zatím není znám, rekonstrukce obou ulic by však podle odhadů mohla vyjít až na tři sta milionů korun.

Čtěte také: Úpravy magistrály navrhne urbanista Gehl do června 2017