Výjimku má z preventivních důvodů jeden dům, kde by měla být voda pitná od soboty. Podle Mladé fronty Dnes mají někteří lidé z oblasti zdravotní problémy.

Ke kontaminaci pravděpodobně došlo v souvislosti s nedávnou havárií vody v oblasti. „PVK pravidelně po havárii kontrolují kvalitu vody a odebírají vzorky. Všechny vzorky byly v pořádku, až výsledky z tohoto týdne ukázaly kontaminaci," uvedla Dvořáková.

„Pravděpodobnou příčinou kontaminace vody bude, že zřejmě některý z postižených domů má již nefunkční nebo mu zcela chybí zpětná klapka ve vodoměrné soustavě, a tím že došlo k poklesu tlaku v síti došlo k nasátí vody z přípojky do veřejné sítě," dodala. PVK poté začala přidávat do vody více chlóru a zaměstnanci potrubí proplachovali.

Problémy se týkaly některých domů v ulicích Na Kotlářce, Na Kocínce, Bílé a Božkově. Část z domů v postižené oblasti měla kvalitu vody v pořádku.

Obyvatele měly informaovat letáčky

PVK po zjištění problému upozornila obyvatele domů letáky, které vylepila na vchodech. Zakázala jim v nich vodu pít i koupat se v ní. Podle Mladé fronty Dnes si někteří místní obyvatelé stěžují, že o situaci informace neměli a vody se napili. Nyní je prý trápí horečky a nevolnost.

Dvořáková postup PVK hájí. Výlep letáků se podle ní osvědčil a je nejrychlejší, informace prý byly na všech domech. Obyvatelé, kteří se zaregistrovali do systému PVK, také dostali varovné SMS. „Vždy se najde někdo, kdo si stěžuje," poznamenala Dvořáková.

Ke kritice PVK se ale přidala Praha 6, které vadí, že se o problémech dozvěděla až od novinářů. Podle mluvčího radnice Adama Halmošiho PVK povinnost informovat radnici nemá, k informování lidí by to ale pomohlo. Podle Dvořákové firma úředníky v podobných případech kontaktuje. Tentokrát se tak prý pravděpodobně nestalo kvůli malému rozsahu havárie.

Podobné události se podle Dvořákové stávají maximálně třikrát do roka. Dodala, že v postižených domech bude automaticky proveden odečet vodoměrů a po dobu, kdy domy dostávaly nepitnou vodu, nebudou za vodné a stočné platit.