Název iniciativy je odvozen od akce Za Prahu kulturní, která vloni sdružovala lidi nespokojené s kulturní politikou města. V době konání demonstrace se v Praze právě odehrává konference Fórum pro kreativní Evropu, které ČR pořádá v rámci svého předsednictví unii. Chce představit potenciál kultury jako významný ekonomický faktor a také důležitý prvek občanské společnosti. „Paradoxně ji spolu s Evropskou komisí pořádá stejné ministerstvo kultury, které ve vlastní zemi živou kulturu ničí a v lepším případě odsuzuje k pouhému živoření,“ informoval Jan Vávra, zakladatel iniciativy.