Bronzový odlitek původního sádrového modelu sochy Valdštejna, který je trvale instalován v hale recepce Valdštejnského paláce, je dílem restaurátora Petra Dvořáka.

Při vytváření bronzové sochy se restaurátor snažil co nejvíce se přiblížit původnímu sochařskému záměru autora sádrového odlitku Ludvíka Šimka.

Sádrový model vznikl v roce 1873 jako předloha pro mramorovou sochu pro vídeňský Arsenál, muzeum vojenské historie. Tam stojí dosud spolu s řadou dalších významných evropských vojevůdců od jiných autorů.

Nově vztyčená bronzová socha je umístěna na II. nádvoří Valdštejnského paláce, její hmotnost je 340 kg a včetně pískovcového podstavce měří 197 cm. Socha samotná má 187 cm.

Slavnostního odhalení se rovněž zúčastnilo dalších 90 členů rodiny Waldstein-Wartenberg, kteří v Prazezároveň oslavili 850 let ověřené existence rodu.