Během několika hodin zatklo gestapo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha celkem patnáct set sokolů, kteří byli uvězněni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, kde většina z nich zemřela. Právě události z 8. října vedly následně k tomu, že se sokolové a sokolky s doslova sebevražedným obětováním zapojili do příprav likvidace Reinharda Heydricha.

Ze slavnostního střídání Hradní stráže za účasti Sokolské stráže na I. nádvoří Pražského hradu.
Podívejte se: Střídání Hradní stráže mělo v Památný den sokolstva slavnostní ráz

Památný den sokolstva připomněli také sokolské vlajky, které byly vyvěšeny na krajských úřadech, na mnoha radnicích a sokolovnách v celé České republice.