Papež při nedávné návštěvě afrického kontinentu, kde je tato hrozba obzvlášť palčivá, poradil jako ochranu protionemocněním cudnost před svatbou. Drtivá většina afrických žen se však touto nemocí nakazí právě při prvním styku se svým manželem.