Prezident svazu Petr Šejba k tomu dodává: „Začínali jsme ve třech lidech a dnes existuje 15 kuličkových klubů, které organizují turnaje po celé ČR. Ročně se soutěží účastní stovky hráčů.“ V mezinárodních soutěžích si naši reprezentanti podle Šejby vedou výborně.