Přístroj umožní zlepšení úrovně zobrazení a snížení radiační zátěže pro pacienty i pro ošetřující personál. „Přístroj patří ve své kategorii mezi světovou špičku," řekl primář kliniky a zástupce přednosty II. interní kliniky VFN a 1. LF UK Jean-Claude Lubanda. 

Čtěte také: Ministr Ludvík: Největší výhoda čs. zdravotnictví byla jeho centralizace