Součástí ceremoniálu, který se již tradičně koná na nádvoří Muzea Police ČR na Karlově, bylo také ocenění dobré práce zkušených policistů. Nikoli náhodou - právě oni jsou příkladem pro nové kolegy. Rovněž policistů ve služebním poměru i občanských zaměstnanců, jimž ředitel pražské policie Luděk Procházka předával medaile za věrnost, byly desítky.