Na Vltavě byla v pátek zrušena některá protipovodňová opatření.

V poledne protékalo hlavním městem 522 kubíků vody za vteřinu. Na Vltavě v Praze i nadále trvá první stupeň povodňové aktivity, který nastává při průtoku asi 466 kubíků. Tato hranice byla překročena před týdnem. „Náplavky s výjimkou sjezdu k Vltavě u Palackého mostu jsou uvolněny pro příchod k přístavištím a pro zásobování. Zároveň byly odstraněny mobilní protipovodňové zábrany průchodu do Divadelní ulice,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Otevřela se také protipovodňová vrata hotelu Four Seasons. Čertovka zůstává zatím zahrazena, také náplavky v Praze 1 a 2 budou plně otevřeny až s pominutím prvního stupně povodňové aktivity. Podle Povodí Vltavy se další pozvolné snižování průtoku ve Vltavě v Praze předpokládá. Odtok z vltavské kaskády bude regulován, pro případ dalších srážek je vytvořen volný prostor na přehradách Orlík a Lipno. Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy trvale situaci monitoruje.