„V úseku u Holyně už máme položeno zhruba 150 m kolejnic na koleji směr centrum, na druhé jsme dnes začali s instalací betonových pražců. Na opačném konci, u smyčky Sídliště Barrandov pracujeme na podkladových vrstvách tělesa tramvajové tratě, abychom i zde mohli co nejdříve začít s pokládkou pražců a kolejnic,“ řekl vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hl. m. Prahy Daniel Šabík.

V prostřední částí tratě, v oblasti budoucího náměstí Olgy Scheinpflugové, aktuálně stavaři dokončují práce na odvodnění.

Stavba tramvajové trati začala v červnu. Později na ní naváže druhá etapa až do Slivence. Měří jeden kilometr. Celkové náklady činí 169 milionů korun.

Nová trať bude ze smyčky Sídliště Barrandov pokračovat podél Werichovy ulice ke křižovatce ulic Miloše Havla a Baarové. Zde se stočí jihozápadním směrem do plánované ulice Nataši Gollové, kterou povede až po budoucí náměstí Olgy Scheinpflugové, kde DPP vybuduje první zastávku Kaskády. Kolejový svršek bude až po zastávku Kaskády zatravněn, trať v oblasti samotné zastávky bude vydlážděna.

Příprava stavby trvala 14 let. Vzniká současně s developerskými projekty v oblasti. V rámci stavby 2. etapy Holyně – Slivenec pak DPP vybuduje tramvajovou smyčku ve Slivenci.